Asetusten määrittely

Aktivointi

Asetukset —> Tilauksen hallinta ja lisäosat —> Käyttäjämäärät ja lisäosat —> Rajapinnat —> Aktivoi Talenom

Asetukset täytyy asettaa ennen, kuin myyntilaskuja tehdään! Muutoin laskuilla ei ole Talenomin vaatimia tietoja. Mikäli laskut on tehty ennen asetuksien asettamista, voidaan muokkauksen kautta tiedot tallentaa tehdyille laskuille. 

Täytä asetuksissa olevat tiedot. Saat nämä kirjanpitäjältäsi (Huom! Tikon asetuksia ei tarvitse täyttää) 

 • Kirjautumistunnu
 • Salasana 
 • Verokannat
 • Saatavatili/Tulotilit
 • Myyntitilit

Esimerkki Taimeriin syötettävistä tunnuksista:

 • Kirjautumistunnus: 12345  (Talenomin ohjelmaan [email protected])
 • Salasana: 123XXXX456X78X91234X5X6X7X89XXX0 (Talenomin ohjelmaan on oma salasana)

Ostolaskujen aktivointi

Kun asetukset on määritelty edellisen ohjeen mukaisesti, ilmestyy Asetukset --> Omat asetukset Talenom - ostolaskujen autentikointi.

Tällä autentikoinnilla yhdistetään ja tunnistetaan käyttäjä, jolla on oikeus Talenomin järjestelmässä ostolaskuihin.

Tämän jälkeen ostolaskujen siirto-ominaisuus on kyseisellä käyttäjällä valmis käytettäväksi.

Asiakasrekisterin täsmäyttäminen

Ennen käyttöönottoa asiakasrekisterit pitää olla täsmäytetty. Asiakkaan yrityskortilla on kohta TALENOM ID. Tähän laitetaan se ID numero mikä vastaa Talenomissa olevaa asiakasta.

Kun luodaan uusi asiakas Taimerissa, Taimer luo automaattisesti seuraavan vapaan ID:n asiakkaalle. Tämä tieto siirtyy laskun mukana Talenomiin.


HUOM: Mikäli Talenom järjestelmän asiakasrekisterissa ei ole yrityksiä, täytyy Taimerin asiakasrekisterissa luoda jokaiselle yritykselle juokseva Talenom ID.

Laskun luonti

Laskuja luodessa laskurivillä on valinta:

Myyntitili

Nämä tiedot tulevat  Taimerin Talenom asetuksista. Voit itse valita rivikohtaisesti myyntitilin tai annat kirjanpitäjäsi tehdä sen Talenomin päässä.

Yleisesti Taimer käyttäjä antaa olla tilit default valinnoilla eli ei valitse itse tilejä.

Laskureskontra

Laskun tallennuksen jälkeen, siirtyvät laskut Taimer laskureskontraan.  Valitse haluamasi laskut, jotka ovat odottavassa tilassa eli tehtyjä, mutta ei lähetettyjä. Tämän jälkeen valitset Tulostus/vienti valikosta: Lähetä Talenom.

Jos jokin lasku ei muutu vaalean vihreäksi on siirrossa tapahtunut virhe. Taimer ilmoittaa tästä.

Kun asetukset on asetettu ja ensimmäinen lasku luotu. Varmista ensimmäisen siirron yhteydessä että lasku siirtyi oikein ja oikeilla tiedoilla Talenomiin.

Laskujen mukana voidaan siirtää liitteitä. Liitteillä on rajapinnan kautta tietyt vaatimukset:

 • Laskulla ei saa olla kuin yksi liite
 • Liite voi olla vain PDF tiedosto
 • Yksi sivu liitteessä ei saa ylittää yli 2MB (liitteellä voi olla useampia sivuja)

(Huom. Liite ei tue Google Drive tallennusta)


HUOM! Käytä virallisia lyhenteitä maakoodin suhteen laskutusosoitteessa. Talenom järjestelmä vaatii nämä.  


Merkkimäärä
Laskurivien merkkimäärä  ei saa ylittää:

Laskurivillä 45 merkkiä
Otsikko ja seliterivillä 1024 merkkiä

Erikoismerkit

Erikoismerkit joita ei saa tulla datan mukana on XML:n kielletyt merkit.
Nämä ovat:

Pienempikuin: <
Suurempikuin: >
Lainausmerkki: "
Heittomerkki:  '
Et-merkki: &

Laskun kieli

Taimer katsoo laskutusosoitteen maatunnuksesta laskun kielen Talenomiin. Jos maakoodi on FI tai ei mitään. Siirtyy lasku suomen kielellä. Jos maakoodissa on mitä muuta vain, siirtyy lasku englannin kielellä.

Ostolaskujen siirto

Ostolaskuja voidaan siirtää Talenom --> Taimer.

Talenomista --> Taimeriin hyväksytyt ostolaskut siirtyvät  aina vuorokauden vaihduttua. (klo 06.00)

HUOM. Ota Taimer asiakaspalveluun yhteyttä ja pyydä aktivoimaan siirto

Muita ostolaskujen siirtoon liittyviä huomioita

 • Talenom-asetuksiin pitää ensin asettaa Talenom ID, jotta autentikointi voi onnistua ostolaskujen suhteen.
 • Autentikointi onnistuu tämän jälkeen käyttäjän omista asetuksista (Asetukset --> Omat asetukset), jos käyttäjällä on oikeus käsitellä Taimerissa ostolaskuja Talenomin järjestelmässä.
 • Ostolaskujen siirtorajapinta ei tue Google Drive ominaisuutta.
 • Talenomissa hyväksytyt ostolaskut siirretään Taimeriin 06.00.
Did this answer your question?