Procountor aktivointi ja käyttöönotto

Vaih 1. Lisää Procountoriin käyttäjäksi Taimer

Kirjaudu Procountoriin ja lisää omaan Procountor-ympäristöösi olemassa oleva käyttäjä käyttäjänimellä: taimer.api. 

Vaihe 2. Procountorin käyttöoikeudet

Aseta lisätylle taimer.api -käyttäjälle oikeudet myyntilaskujen käsittelyyn. Käyttäjän rooliksi voi asettaa roolin Myynti. 

HUOM: Jos halutaan siirtää myös ostolaskuja tarvitaan ostolaskujen käsittelyoikeus

Vaihe 3. Kytke Taimer ja Procountor

Mene Taimerin Asetukset listaukseen ja valitse – Tilauksen hallinta ja lisäosat – Käyttäjämäärä ja lisäsosat. 

Paina Muokkaa -nappia ja valitse Maksulliset lisäosat -osiosta Procountor aktiiviseksi. Muista Tallentaa muutokset. 

Tämän jälkeen Taimerin Asetukset -listaukseen ilmestyy Procountor. Valitse asetuslistasta Procountor. Procountorin kytkentä tapahtuu painamalla asetuksista löytyvää Kytke -painiketta, joka avaa Procountorin sisäänkirjautumissivun. Kirjaudu Procountoriin omilla Procountor-tunnuksillasi ja Taimer liittää lisäämäsi taimer.api-käyttäjän Procountorin ja Taimerin väliin rajapinnaksi.

HUOM! Varmista ennen kytkentää, että asetuksissa Taimerin pankkitilisi
 vastaa Procountorissa olevaa.
Asetukset > Yrityksen perustiedot > Pankkitilit

Vaihe 4. Myyntilaskujen hallintaan käyttöoikeudet 

Tarkista, että käyttäjillä on tarvittavat oikeudet myyntilaskujen käsittelyä varten. Asetukset – Käyttäjä ja käyttäjäryhmät – Oikeudet – Myyntilaskut.

Vaihe 5. Lisää Taimerin asetuksiin seuraava laskunnumero

Tarkista tilitoimistolta tai aikaisemmasta järjestelmästä viimeisin laskunnumero ja syötä Taimerin asetuksiin seuraavan laskun numero. Kun Taimerista luodaan ensimmäinen lasku, tulee laskunnumeroksi se numero mikä on syötetty asetuksiin. Asetukset – Yrityksen perustiedot – Moduulikohtaiset asetukset – Myyntilaskut – Seuraavan laskun numero. 

Vaihe 6. Myyntilaskun luominen

Procountorin ja Taimerin rajapinnan aktivoinnin jälkeen lue ja tutustu seuraaviin ohjeisiin mikäli laskuja ei ole luotu aikaisemmin Taimerin kautta vaan toisen järjestelmän kautta: 

Vaihe 6. Myyntilaskujen siirto Taimerista Procountoriin

Myyntilaskut voidaan siirtää Taimerista Procountoriin valitsemalla halutut laskut laskulistan vasemman laidan valintalaatikoista. Tämän jälkeen valitaan Tulostus/vienti -pudotusvalikosta Lähetä Procountoriin -toiminto. 

Huomiot:

  • Procountorissa laskulle voi liittää vain: gif, jpeg (jpg), PDF ja txt
  • Jotta laskujen liitteet siirtyvät laskun mukana Taimerista Procountoriin. Taimer asennuksessa EI voi olla Google Drive yhteyttä. Jos Google Drive yhteys halutaan säilyttää. Tällöin liitteet pitää liittää laskulle Procountorissa. Tämän voi tehdä saman aikaisesti kun laskuja lähetetään
  • Procountorissa ei ole otsikkorivejä, joten Taimerin otsikkorivit menee normiriveinä nolla-arvoilla
  • Laskurivin enimmäinen seliterivi siirtyy Procountoriin rivin kommentiksi
  • Laskut siirtyvät Procountorista Kesken-tilaan
  • Taimerissa on omat laskunumerot ja Procountorissa omat. Kun laskuja siirretään yhdellä kertaa useampia, laskujen numerointi tulee eroamaan Taimerin ja Procountorin välillä. Procountorissa nähdään alkuperäinen laskunumero (Taimer) ja Procountorin oma.

Did this answer your question?