Projektinhallinta

Ajanseuranta, tehtävät, resursointi

Fredi Palmgren avatar Matti Patrakka avatar Mohsen Koolaji avatar +1
76 artikkelia tässä kokoelmassa
Kirjoittajina Fredi Palmgren, Matti Patrakka, Mohsen Koolaji ja 1 muu
Taimer Standard & Pro users (Starter, Pro, Pro+, Team, Business, Enterprise)

Liukuma ja ylityö kirjaus ja seuranta (Standard & Pro)

Saldotuntien hallinta
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Toiminnot projektikortilla (Standard & Pro)

Projektisisältö on pitkälti Taimerin sydän. (Starter, Team, Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Projektinumero ja sähköisen laskutuksen kohdistustieto (Standard & Pro)

Projektilla on aina projektinumero. Ostolaskut voidaan kohdistaa automaattisesti projektille PR-numerolla (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Ohjelman asetukset: Luo projektin perustietoihin lisätietokenttiä (Standard & Pro)

Kerro projektista enemmän lisätietokentässä. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Yritykset: Liitteet yrityskortilla (Standard & Pro)

Lisää yrityksen perustietoihin liitteitä. (Team, Business, Enterprise)
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportti: Saldotunnit (Standard & Pro)

Tämä raportti antaa yhteenvedon työntekijöiden tuntisaldotilanteesta. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Yritykset: Muistioon kirjaat tärkeät asiakaskohtaiset merkinnät (Standard & Pro)

Luo asiakaskohtaiset muistiinpanot yhteen paikkaan. (Business, Enterprise)
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Yritykset: Tuntihinnasto antaa työllesi omakustannehinnan (Standard & Pro)

Hinnoittele työtäsi työntekijöittäin tai työlajeittain. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Yritykset: Projektin luominen yrityskortilta (Standard & Pro)

Luo uusi projekti asiakkuudelle yrityskortin kautta. (Starter, Team, Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportti: Liiketoiminta-alue (Standard & Pro)

Tämä raportti näyttää tehdyt tunnit ennaltamääritetyille liiketoiminta-alueille lajiteltuna. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tunnisteet ja luokittelutekijät: Perustiedot ja toiminnot (Standard & Pro)

Tunnisteiden avulla saat lajiteltua kätevästi yrityksiä ja projekteja.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tunnisteet ja luokittelitekijät: Liiketoiminta-alueet raportointiluokkana (Standard & Pro)

Paranna projektien tuntiseurannan lajiteltavuutta määrittelemällä projekteille liiketoiminta-alueet. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tunnisteet ja luokkittelutekijät: Asiakkuusryhmät (Standard & Pro)

Asiakkuusryhmät tuovat yrityksiin parempaa lajiteltavuutta. (Team, Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Liiketoiminta-ala raporttiluokaksi (Standard & Pro)

Paranna tuntiraporttien seurantaa liiketoiminta-aloittain. (Starter, Team, Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Rakenne ja tehtävätasot

Projektirakenne | Tehtävätasot | Projektin tehtävät | Tehtävä | Alitehtävä | Pääprojekti | Aliprojekti |
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Kustannuslaskeman linkittäminen resursointiin (Standard & Pro)

Kustannuslaskelma | Resursointi | Resurssit | Linkitys
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Projektin poistaminen, lukitseminen ja uudelleen aktivointi (Standard & Pro)

Projektin poisto | Projektin lukitseminen | Projektin aktivointi
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Kustannuslaskelman pikatoiminnot (Standard & Pro)

Kustannuslaskelman pikatoiminnot (Mac & PC)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Maksupostit / laskutusennuste (Standard & Pro)

Maksupostien luominen projektille | Laskutusennuste | Maksuposti | Maksupostin luonti | Toistuvuus | Laskutus | urakka | urakkahinta
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Viesti laskun tekijälle (Standard & Pro)

Laskuttaja | Ilmoitus | Myyntilasku
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Kustannuslaskelma (Tarjous) (Standard & Pro)

Kustannuslaskelman luonti, muokkaaminen ja kopiointi | Uusi kustannuslaskelma | Luo lasku kustannuslaskelma | Laskun luonti
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Laskutusosoite, yhteyshenkilöt, kumppanit ja projektitiimi (Standard & Pro)

Osoitteet ja yhteyshenkilöt siirtyvät yrityskortilta projektikortille. (Starter, Team, Business, Enterprise)
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Resursointi: Katso video resursoinnin yleisnäkymästä ja toiminnoista (Standard & Pro)

Opi käyttämään resursointityökalua sujuvasti yleisnäkymästä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Resursointi: Voit luoda resursointikalenteriin muistutuksen (Standard & Pro)

Muistuta itseäsi tai muita tärkeästä tehtävästä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Kalenteri: Kalenteri- ja henkilövärit (Standard & Pro)

Kalenteriväri | Käyttäjäväri
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Liitteet (Standard & Pro)

Liitteiden lisääminen ja poistaminen projektikortille.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Kalenteri: Uuden kalenterin luonti (Standard & Pro)

Toimisto-kalenterin lisäksi voit luoda Taimerissa yksityisiä kalentereita.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Määritä uuden projektin oletus status sekä ”Käynnissä” statuksen oletus laskutustapa (Standard & Pro)

Projektin oletus status | Laskutettavan projektin täpät
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportti: Työntekijät päivittäin (Standard & Pro)

Tämä raportti näyttää päivätasolla mitä kukin työntekijä on tehnyt millekin asiakkuudelle ja projektille.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Dokumentit-työkalun toiminnot (Standard & Pro)

Dokumentit-työkalun toiminnot
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportti: Asiakkaat yhteenveto (Standard & Pro)

Tämä raportti antaa sinulle yhteenvedon tehdyistä tunneista asiakkaittain, projekteittain sekä työntekijöittäin.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportti: Työlajeittain (Standard & Pro)

Tämä raportti näyttää työlajeille tehdyt tunnit.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Yrityksen perustiedot: Projektitasojen määrittely antaa lisää mahdollisuuksia pipelinen hallintaan (Standard & Pro)

Määrittele projekteille tasot, joita pitkin voit kuljettaa projektia tilannevaiheelta toiselle.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportti: Laskutusaste (Standard & pro)

Tämä raportti näyttää prosentuaalisesti kuinka suuri osa työntekijän tekemistä tunneista on laskutettu.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportti: Asiakkaat päivittäin (Standard & Pro)

Tämä raportti näyttää asiakkuuksille tehdyt tunnit päivätasolla.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Omat asetukset: Google -kalenterin synkronointi Taimeriin (Standard & Pro)

Voit aktivoida Taimerin pää- eli toimistokalenterin Google-kalenteriisi helposti. (Business, Enterprise)
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportti: Tuntiseuranta (Standard & Pro)

Tämä raportti antaa yhteenvedon työntekijöittäin; vuosi-, kuukausi- ja päivätasolla.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Ohjelman asetukset: Projektin tyypit (Standard & Pro)

Määrittelemällä projektin tyypit saat lajiteltua raportoinnissa projekteja tyypeittäin.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Ohjelman asetukset: Työaikamerkintä lukitulle kuukaudelle (Standard & Pro)

Lukitse menneiden työaikamerkintöjen muokkausmahdollisuus.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Oikeudet: Suppeat tuntikirjausoikeudet (Standard & Pro)

Esimerkki käyttäjäoikeuksista, kun halutaan hyväksyä ainoastaan työaikamerkintä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Oikeudet: Työajanseuranta (Standard & Pro)

Määrittele kuka saa nähdä ja muokata kenenkin työaikamerkintöjä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportti: Työntekijät yhteenveto (Standard & Pro)

Tämä raportti näyttää työntekijätasolla mille asiakkuuksille ja projekteille kukin on tunteja tehnyt.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Oikeudet: Työaikamerkintöjen muokkaus ja siirto toiselle projektille (Standard & Pro)

Pystyt muokkaamaan omia ja muiden virheellisiä työaikamerkintöjä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Luo uusi projekti (Standard & Pro)

Projektin luonti on Taimerissa avainasemassa. (Starter, Team, Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Pääkäyttäjän työkalut: Saatetekstit (Standard & Pro)

Kustannuslaskelman saatetekstien luonti ja hallinnointi.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Projektivastaavan määrittäminen projektille (Standard & Pro)

Määritä kuka vastaa projektista ja helpota mm. projektihakua sen mukaan. (Starter, Team, Business, Enterprise)
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Pikaraportit (Standard & Pro)

Projektiraportti | Tuntiraportti | Raportit
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Pääkäyttäjän työkalut: Työtuntien saldohallinnan avulla korjaat virheelliset tuntisaldot (Standard & Pro)

Mikäli tuntisaldosi on pielessä, pääkäyttäjä pystyy tekemään muutokset asetuksissa.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Muistio (Standard & Pro)

Muistiinpanot | Loki | Asiakirja | PDF
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Pääkäyttäjän työkalut: Projektitietojen tuonti Excel-pohjalla Taimeriin (Standard & Pro)

Mikäli sinulla on aikaisempi projektirekisteri, saat sen tuotua Taimeriin kätevästi.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Resursointi: Kuinka luot alitehtävän (Standard & Pro)

Tehtävälle voidaan luoda pienempiä päiväkohtaisia alitehtäviä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Pääkäyttäjän työkalut: Saldotuntien asettaminen alkamaan päivästä (Standard & Pro)

Muutamia tärkeitä huomioita liittyen saldotuntien hallintaan.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Toteutuneet kulut (Standard & Pro)

Kulu | Projektikate | Projektikulu | Kuluseuranta
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Projektistatukset (Standard & Pro)

Sisäinen | Liidi | Tarjottu | Holdissa | Käynnissä | Status
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Projektikortilla määrittelet mitä haluat asiakkaalta laskuttaa (Standard & Pro)

Projektin perustiedoissa aktivoidut laskutustavan määreet kerryttävät projektille laskuaineistoa. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Tilausnumero/Viitteenne seuraa mukaan laskulle (Standard & Pro)

Määrittele myyntilaskun viitetieto jo projektikortilla.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Työajanseuranta: Tehosta työajanseurantaa kohdistamalla työsi projekteille (Standard & Pro)

Näin merkitset työaikaa, kohdistat sitä projekteille ja seuraat tuntisaldoasi.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Saldotuntikerroin (Standard & Pro)

Kerroin | Tunnit | Saldo
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Käytettävissä olevat tunnit (Standard & Pro)

Määrittele paljonko projektille on käytettävissä työtunteja ja paranna resursointia. (Business, Enterprise)
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Aloitus- ja lopetuspäivä (Standard & Pro)

Määrittele projektillesi ja tiimillesi projektin aloitus- ja lopetuspäivä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntihinnasto: Perustiedot ja toiminnot (Standard & Pro)

Tuntihinnastojen määrittäminen antaa työllesi arvon Taimerissa.
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Projektin värillä erotat projektit paremmin kalenterissa (Standard & Pro)

Projektin värin määrität projektin perustiedoissa ja näet kalenterissa.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Projektin kopiointi (Standard & Pro)

Luo uusi projekti kopioimalla | Kopioi projekti | Projektin kopiointi
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Resursointi (Standard & Pro)

Tehtävien, alitehtävien ja muistutuksien luominen projektille | Tehtävät | Alitehtävät | Muistutus | Resursointi -kalenteri |
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Projektit: Hävitty projekti (Standard & Pro)

Tarjottu projekti suljetaan = Hävitty tarjous
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten