Talous

Myynti- ja Ostolaskut, Kulu- ja Matkalaskut

Fredi Palmgren avatar Matti Patrakka avatar Mohsen Koolaji avatar +1
64 artikkelia tässä kokoelmassa
Kirjoittajina Fredi Palmgren, Matti Patrakka, Mohsen Koolaji ja 1 muu
Myyntilaskut

Laskuloki

Tarkastele myyntilaskujen tapahtumia laskulokista.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Tuntiraportin lisääminen myyntilaskulle

Voit lisätä myyntilaskulla veloitettavista tunneista tuntiraportin laskun liitteeksi suoraan myyntilasku näkymästä.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Massalaskutuksen aktivointi asetuksista ja projektikortilta

Massalaskutuksen voi aktivoida yhtiölle käyttöön Taimerin asetuksista. Aktivoinnin jälkeen se on pois kytkettävissä projektikohtaisesti.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Projektikohtaiset laskutusasetukset

Määrittele Projektin perustietokortilla projektilaskutuksen perustiedot kuten esim. laskutusosoite ja asiakkaalta veloitettava aineisto.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Myyntilaskut listanäkymä

Myyntilaskut osiossa voit luoda uusia myyntilaskuja sekä tarkastella eri tilassa olevia myyntilaskuja.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty tällä viikolla

Projektilaskun luominen

Voit luoda laskuja projektille kohdennetun laskutusaineiston perusteella.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Laskutus Taimerilla

Taimerilla laskujen luominen on helppoa ja nopeaa. Voit luoda laskuja tyhjille pohjille, että projekteille kohdentuneiden kulujen mukaan.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Massalaskutus

Massalaskutuksen avulla voit luoda useampia laskuja yhdellä kertaa.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Laskuaineisto

Projektilaskun laskuaineisto koostuu projektille kohdennetuista laskutettavasta materiaalista, joita voit hallita laskuaineisto ikkunassa.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Aikataulutettu laskutusraportti kuukausittain asiakkaittain ja projekteittain

Maksuerien ja automaattilaskutuksen kuukausiraportti.
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Laskutusraportti kuukausittain, asiakkaittain ja projekteittain

Tässä artikkelissa kerrotaan laskutusraporteista, niiden hakutoiminnoista ja mistä ne löytyvät.
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Laskutushistoria raportin lisääminen myyntilaskulle

Voit lisätä projektin laskutushistorian laskulle liitteenä.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Asiakastiedot

Asiakas- ja projektikorteilla pystyt määrittelemään osoitteita sekä hallinnoimaan laskutustietoja sekä verkkolaskutuksen osoitteita.
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Kuinka tuntiraportti lisätään myyntilaskulle?

Lisää laskulle raportti laskutetuista tunneista. Muokkaa raporttia ja sen tietoja ennen kuin liität sen laskuun.
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Laskuta käyttämällä tyhjää laskupohjaa

Tyhjällä laskupohjalla voit luoda laskuja ilman projektin laskuaineistoa. Kuitenkin kohdentaen myyntilaskun projektille.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Maksuerät ja automaattisten laskujen luonti

Maksuerä ja automaattinen laskutus on oiva tapa luoda toistuvia laskuja. Pystyt myös seuraamaan projektien tulevaa laskutusta.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Oletuslaskutustapojen asettaminen voitetuille kaupoille

Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Laskun asetukset

Määritä oletusasetukset laskulle ja opi miten laskuja palautetaan odottavaan tilaan ja poistetaan.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Laskutettavien tuntien kirjaaminen projektille

Opi kuinka aktivoida tuntien laskutus projektille, lisätä tunteja projektille ja kuinka laskuttaa ne.
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

Luo kustannuslaskelmasta lasku

Opi kuinka luot laskun suoraan valitulta kustannuslaskelmalta
Emma Närhi avatar
Kirjoittaja: Emma Närhi
Päivitetty yli viikko sitten

En näe projektimateriaaleja laskussa

Mohsen Koolaji avatar
Kirjoittaja: Mohsen Koolaji
Päivitetty yli viikko sitten

Kuinka lisätä viesti laskuttajalle

Lisää laskuttajalle viesti projektikortilla.
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten
Taimer Standard & Pro users (Starter, Pro, Pro+, Team, Business, Enterprise)

Matkalaskut: Tee matkalasku mobiilisti GPS:n avulla (Standard & Pro)

Käytä matkapuhelimesi tai tablettisi GPS-seurantaa helpottaaksesi nopeuttaaksesi matkalaskun luontia. (iOS)
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Ohjelman asetukset: Kululaskun maksutavat (Standard & Pro)

Kululaskulle tulee määritellä onko hankintaan käytetty yrityksen vai omaa rahaa.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Ohjelman asetukset: Kilometrikorvausmääreet (Standard & Pro)

Matkalaskuja varten tulee Taimerille antaa myös kilometrikorvausmääreet.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Ohjelman asetukset: Päivärahamääreet (Standard & Pro)

Matkalaskuja varten tulee Taimerille antaa myös päivärahamääreet.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Matkalaskuraportit: Asiakkaat yhteenveto (Standard & Pro)

Tämä raportti antaa yhteenvedon paljonko kultakin asiakkuudelta on matkalaskutettu. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Laskutusraportit: Maksupostit yhteenveto (Standard & Pro)

Tämä raportti näyttää asiakas- ja projektikohtaisen kuukausinäkymän maksuposti-/laskutusennustetilanteesta. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Matkalaskuraportit: Työntekijät yhteenveto (Standard & Pro)

Tämä raportti antaa yhteenvedon matkalaskuista työntekijätasolla.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Matkalaskuraportit: Projektit yhteenveto (Standard & Pro)

Tämä projekti antaa yhteenvedon paljonko kultakin projektilta on matkalaskutettu. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Myyntilaskut: Erihintaisten tuntien murto-osien generoiminen laskuaineistosta (Standard & Pro)

Tämä erikoistilanne syntyy, kun erihintaisia tunteja murto-osineen koetetaan laskuttaa yhdellä samalla rivillä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Matkalaskut: Näin käytät Matkalaskut -osiota (Standard & Pro)

Tämän avulla opit enemmän Matkalaskut -osion näkymästä ja toiminnasta.
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Näin luot matka- ja kululaskun (Standard & Pro)

Luo matka- tai kululasku ja kohdista se projektille.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Yleiset: Verkkolaskutuksen käsitteet: verkkolaskutusosoite, välittäjätunnus ja OVT-tunnus (Standard & Pro)

Verkkolaskuttaminen on helppoa, edullista ja ekologista sekä mahdollista Taimerilla.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Matkalaskut: Hyväksyminen muodostaa matka- ja kululaskun osaksi projektia (Standard & Pro)

Lasku siirtyy viraaliksi vasta hyväksymisen jälkeen. Näin hyväksyt matka- ja kululaskun.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Myyntilaskut: Lähetä laskut asiakkaalle sähköpostitse tai tulostettuna paperilaskuna (Standard & Pro)

Taimerissa voit tulostaa laskun PDF-tiedostoksi ja lähettää sen asiakkaalle sähköpostitse tai paperisena.
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Matkalaskut: Matka- ja kululaskun värit kertovat laskun statuksen (Standard & Pro)

Värierottelu helpottaa havaitsemaan ensinäkemältä onko lasku avoin, esilasku, hyväksytty, hylätty vai arkistoitu. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Matkalaskut: Määrittele laskutetaanko matka- ja kululasku asiakkaalta (Standard & Pro)

Matka- ja kululaskut voivat sisältyä myös projektitarjoukseen eikä niitä näin ollen laskuteta asiakkaalta.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Myyntilaskut: Hyvitä virheelliset laskut ja laskuta uudelleen (Standard & Pro)

Mikäli et pysty selvittämään virheellistä laskua asiakkaan kanssa, luo hyvityslasku ja laskuta uudelleen.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Maksusuoritusten seuranta onnistuu automaattisesti pankkirajapinnasta (Standard & Pro)

Kuittaa myyntilaskut automaattisesti suoritetuksi pankin ja Taimerin välisellä viitehakuintegraatiolla.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Yrityksen perustiedot: Moduulikohtaiset asetukset (Standard & Pro)

Syötä myyntilaskujen numerointitiedot asetuksiin ennen ensimmäisen laskun luontia.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Myyntilaskut: Statusväri helpottaa tunnistamaan laskun statuksen (Standard & Pro)

Kun selaat laskujasi Kaikki -näkymässä tunnistat helposti laskun tilan sen väristä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Myyntilaskut: Siirrä myyntilaskut sähköisesti taloushallintojärjestelmääsi (Standard & Pro)

Keskustele Taimerin kanssa kätevästi kirjanpitosi kanssa ja vie myyntilaskut napin painalluksella.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Myyntilaskut: Voit lisätä myyntilaskulle myös liitteitä (Standard & Pro)

Liitä helposti esimerkiksi kuitit, tuntiraportit yms. osaksi laskua.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Laskuta asiakkaitasi kätevästi laskutusoperaattorin avulla (Standard & Pro)

Lähetä laskut verkkolaskuina, sähköpostilla tai postilaskuna
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Ostolaskut: Luo, kohdista ja hyväksy ostolaskut osaksi projektin kulurakennetta (Standard & Pro)

Kun hallinnoit ostolaskusi Taimerissa, saat tarkempia tuloksia projektin menestymisestä.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Pääkäyttäjän työkalut: Myyntilaskun poistaminen ja palauttaminen avoimeen tilaan (Standard & Pro)

Laskutuksessa voi tapahtua virheitä. Myyntilaskuja on kuitenkin mahdollista poistamaan tai palauttamaan.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Ostotilaus (Standard & Pro)

Tilaus | Hankinta | Osto
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Myyntilaskut: Laskuta asiakkaitasi projektin laskuaineistosta tai manuaalisella sisällöllä (Standard & Pro)

Laskuttaminen on liiketoiminnan tulonlähde. Taimerilla luot laskun suoraan projektisisällöstä tai manuaalisesti. (Business, Enterprise)
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Automaattinen laskutus (Standard & Pro)

Automaattinen laskutus | Toistuva laskutus | Sopimuslaskutus
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten

Laskutusraportit: Laskutuksen yhteenveto tileittäin (Standard & Pro)

Tämä raportti näyttää pankkitilikohtaisen laskutusraportin. Pankkitilit määrittelet Taimeriisi asetuksissa.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Laskutusraportit: Laskutetut tunnit (Standard & Pro)

Tämä raportti näyttää laskutettavien tuntien statuksen asiakkaittain.
Matti Patrakka avatar
Kirjoittaja: Matti Patrakka
Päivitetty yli viikko sitten

Uusi laskupohja (Standard & Pro)

Taimerin uudella laskupohjalla luot ja muokkaat laskusi nopeasti synkronissa asiakastietojen kanssa.
Fredi Palmgren avatar
Kirjoittaja: Fredi Palmgren
Päivitetty yli viikko sitten