Asiakasrekisterin täsmäyttäminen

Ennen käyttöönottoa asiakasrekisterit pitää olla täsmäytetty. Taimer asiakaskortilla on kohta VENDA ID.

Tähän syötetään se ID numero mikä vastaa Vendassa olevaa asiakasta.

Kun luodaan uusi asiakas Taimerissa Taimer luo automaattisesti seuraavan vapaan asiakas ID. Tämä siirtyy laskun mukana Vendaan.

Venda-tuotteiden lisääminen

Venda-järjestelmässä on tuotteita ja näillä tuotteilla oma ID-numero.

Nämä tuotteet pitää kirjata myös Taimerin asetuksiin, jotta laskun siirrossa laskurivit kohdistuvat oikeille Venda-tuotteille.

 1. Mene Asetukset
 2. Mene Venda
 3. Lisää tuotteet ja niille kuuluva Venda ID. Voit myös lisätä tuotteelle vakiohinnan.

Laskun luonti

Laskun luonnissa on tärkeä huomioida mille tuotteelle laskurivi halutaan kohdistaa.

Tuote valitaan laskurivin oikeasta laidasta. Nämä tuotteet tulevat Taimerin asetuksista Venda asetuskohdasta.

Jos olet yhdistänyt Työtehtävän Venda ID:lle (Asetukset —> Ohjeman asetukset —> Yrityksen työlaji) pystyy Taimer tulkitsemaan laskurivillä Venda ID automaattisesti.

Automaattisesti haetut laskurivin a' hinta ei muutu jos Venda Tuotetta vaihtaa. Jos teet uuden laskurivin, tällöin laskurivi saa hinnaksi Venda Tuotteen mukaan.

Voit muutta kaikissa tilanteissa laskurivin a’ hintaa, joka on siis voimassa oleva hinta.

Laskun siirtäminen Vendaan

Tehdyt laskut voidaan siirtää Vendaan. Valitaan laskut jotka halutaan siirtää ja painetaan Tulosta Venda.

Lähetä tiedosto tilitoimistollesi sähköpostilla tai lataa se Venda järjestelmään.

Muista kuitata lähetetyt laskut Kuitatuksi. Näin näet mitkä on siirretty Vendaan ja Mitkä ei.

Muita huomioita

 1. Venda muodostaa oman viitenumeron lähetetylle laskulle. Taimerissa et voi hyödyntää Taimer lisäosaa pankkirajapintaa viitemaksujen kuittaukselle.
 2. Tiedoston noudettuasi älä avaa tiedostoa Excelillä ja tallenna sitä uudestaan. Näin Excel muuttaa tiedoston sisältöä ja tiedoston lataamisessa Vendaan voi ilmetä virheitä.
 3. Muista tuoda tiedosto Vendaan UTF-8  merkistökoodauksella
 4. Riippuen Taimer ohjelman asetuksista oletko valinnut Ryhmittele rivit laskulle, joko: Työtehtävän mukaan tai Työntekijän mukaan.
 • Mikäli olet valinnut Taimerin toimivan Työtehtävän mukaan, pystyt hinnoittelemaan Työtehtävät, joko Venda ID hinnoilla tai omilla hinnoilla. (Asetukset —> Työtehtävät)
 • Hinnoittelu hierarkia: Asetukset, Venda ID —> Asetukset, Työtehtävät —> Projektikortti, Työtehtävien hinnoittelu —> Laskurivi

Koonti

 Siirtotavat:

 • Manuaalinen. Saadaan tiedosto Taimerista ja henkilö voi ladata sen Heeroksen Vendaan

 Asiakasrekisterin täsmäys:

 • Kyllä

  Tiedosto: 

 • Finvoice tiedosto

Asetuksien pakolliset tiedot:

 • Tuote
Löysitkö etsimäsi vastauksen?