Asetusten määrittely

Aktivointi

Asetukset —> Tilauksen hallinta ja lisäosat —> Käyttäjämäärät ja lisäosat —> Rajapinnat —> Aktivoi Talenom

Asetukset täytyy asettaa ennen, kuin myyntilaskuja tehdään! Muutoin laskuilla ei ole Talenomin vaatimia tietoja. Mikäli laskut on tehty ennen asetuksien asettamista, voidaan muokkauksen kautta tiedot tallentaa tehdyille laskuille. 

Täytä asetuksissa olevat tiedot. Saat nämä kirjanpitäjältäsi (Huom! Tikon asetuksia ei tarvitse täyttää) 

 • Kirjautumistunnu
 • Salasana 
 • Verokannat
 • Saatavatili/Tulotilit
 • Myyntitilit

Esimerkki Taimeriin syötettävistä tunnuksista:

 • Kirjautumistunnus: 12345  (Talenomin ohjelmaan [email protected])
 • Salasana: 123XXXX456X78X91234X5X6X7X89XXX0 (Talenomin ohjelmaan on oma salasana)

Ostolaskujen aktivointi

Kun asetukset on määritelty edellisen ohjeen mukaisesti, ilmestyy Asetukset --> Omat asetukset Talenom - ostolaskujen autentikointi.

Tällä autentikoinnilla yhdistetään ja tunnistetaan käyttäjä, jolla on oikeus Talenomin järjestelmässä ostolaskuihin.

Tämän jälkeen ostolaskujen siirto-ominaisuus on kyseisellä käyttäjällä valmis käytettäväksi.

Asiakasrekisterin täsmäyttäminen

Ennen käyttöönottoa asiakasrekisterit pitää olla täsmäytetty. Asiakkaan yrityskortilla on kohta TALENOM ID. Tähän laitetaan se ID numero mikä vastaa Talenomissa olevaa asiakasta.

Kun luodaan uusi asiakas Taimerissa, Taimer luo automaattisesti seuraavan vapaan ID:n asiakkaalle. Tämä tieto siirtyy laskun mukana Talenomiin.

HUOM: Mikäli Talenom järjestelmän asiakasrekisterissa ei ole yrityksiä, täytyy Taimerin asiakasrekisterissa luoda jokaiselle yritykselle juokseva Talenom ID.

Laskun luonti

Laskuja luodessa laskurivillä on valinta:

Myyntitili

Nämä tiedot tulevat  Taimerin Talenom asetuksista. Voit itse valita rivikohtaisesti myyntitilin tai annat kirjanpitäjäsi tehdä sen Talenomin päässä.

Yleisesti Taimer käyttäjä antaa olla tilit default valinnoilla eli ei valitse itse tilejä.

Laskun lähetystavat

Laskun luoja voi määritellä millä tavalla lasku halutaan lähtevän Talenomista.

Laskutusosoitteen mukaisesti tarkoittaa, että lasku toimitetaan nopeamman toimitustavan mukaan.

Nopeusjärjestys:

 1. Verkkolasku
 2. Sähköposti
 3. Postitus

Laskureskontra

Laskun tallennuksen jälkeen, siirtyvät laskut Taimer laskureskontraan.  Valitse haluamasi laskut, jotka ovat odottavassa tilassa eli tehtyjä, mutta ei lähetettyjä. Tämän jälkeen valitset Tulostus/vienti valikosta: Lähetä Talenom.

Jos jokin lasku ei muutu vaalean vihreäksi on siirrossa tapahtunut virhe. Taimer ilmoittaa tästä.

Kun asetukset on asetettu ja ensimmäinen lasku luotu. Varmista ensimmäisen siirron yhteydessä että lasku siirtyi oikein ja oikeilla tiedoilla Talenomiin.

Laskujen mukana voidaan siirtää liitteitä. Liitteillä on rajapinnan kautta tietyt vaatimukset:

 • Laskulla ei saa olla kuin yksi liite
 • Liite voi olla vain PDF tiedosto
 • Yksi sivu liitteessä ei saa ylittää yli 2MB (liitteellä voi olla useampia sivuja)

(Huom. Liite ei tue Google Drive tallennusta)

HUOM! Käytä virallisia lyhenteitä maakoodin suhteen laskutusosoitteessa. Talenom järjestelmä vaatii nämä.  

MerkkimääräLaskurivien merkkimäärä  ei saa ylittää:

Laskurivillä 45 merkkiä
Otsikko ja seliterivillä 1024 merkkiä

Erikoismerkit

Erikoismerkit joita ei saa tulla datan mukana on XML:n kielletyt merkit.
Nämä ovat:

Pienempikuin: <
Suurempikuin: >
Lainausmerkki: "
Heittomerkki:  '
Et-merkki: &

Laskun kieli

Taimer katsoo laskutusosoitteen maatunnuksesta laskun kielen Talenomiin. Jos maakoodi on FI tai ei mitään. Siirtyy lasku suomen kielellä. Jos maakoodissa on mitä muuta vain, siirtyy lasku englannin kielellä.

Laskutusosoite

Taimer ja Talenom yhdistävät asiakastiedot  asiakasnumerolla/asiakas ID:llä. Tämä näkyy yrityskortin perustiedoissa:

Jotta myyntilasku kohdistuu oikealle asiakkaalle on tärkeää käyttää myyntilaskun luonnissa olevaa Laskutusosoite valintaa:

Jos manuaalisesti kirjoitetaan osoitekenttään jonkin yrityksen laskutustiedot. Lasku lähtee kyseiselle asiakkaalle, mutta ylikirjoittaa kuvan esimerkin mukaisen Taimer Oy:n laskutusosoitteen Talenomissa.

Toisin sanoen, asiakasnumero kohdistus tapahtuu Laskutusosoite dropdown valinnan mukaisen osoitteen mukaan - ei manuaalisesti kirjoitetun osoitteen mukaan.

Ostolaskujen siirto

Ostolaskuja voidaan siirtää Talenom --> Taimer.

Talenomista --> Taimeriin arkistoidut ostolaskut siirtyvät  aina vuorokauden vaihduttua. (klo 06.00).

Tämä antaa mahdollisuuden kohdistaa kulut projekteille sekä mahdollisuuden läpilaskuttaa.

Ostolaskujen aktivointi:

 • Talenom-asetuksiin pitää ensin asettaa Talenom ID, jotta autentikointi voi onnistua ostolaskujen suhteen.
 • Autentikointi onnistuu tämän jälkeen käyttäjän omista asetuksista (Asetukset --> Omat asetukset), mikäli käyttäjällä on oikeus käsitellä Taimerissa ostolaskuja Talenomin järjestelmässä.

Ostolaskujen muut huomiot:

 • Ostolaskujen siirtorajapinta ei tue Google Drive liite tallennus ominaisuutta.
 • Talenomissa arkistoidut ostolaskut siirretään Taimeriin 06.00.
 • Arkistoidut ostolaskut noudetaan 60pv ajalta taaksepäin.

HUOM HUOM: Autentikointi pitää tehdä 30 päivän välein käyttäjän toimesta. Ilman uudelleen aktivointia yhteys katkeaa ja ostolaskut eivät siirry.

Voit olla Taimer asiakaspalveluun yhteyttä lisäkysymyksissä.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?