Laskutus / talous

Tyhjä lasku = Tyhjästä ilman projektia luotava lasku.

Projektilasku = Luodaan projektille lisätyillä kuluilla (laskuaineisto), kuten tuntimerkintöjen myyntihinta ja projekteille kohdistetuilla ja hyväksytyillä alihankintalaskuilla, kululaskuilla ja matkalaskuilla.

Laskuaineisto = Laskuaineisto on laskutettavaa tietoa, joka koostuu tunneista, ostolaskuista eli läpilaskutus, matka- ja kululaskut, kustannuslaskelma, maksuerät ja automaattinen laskutus.

Maksuerä (ent. aikataulutettu laskutus) = Laskuaineistolle lisättävä laskurivi, kuten myyntihinta, alihankinta- ja matkakulut. Maksueriä voidaan käyttää esimerkiksi, kun projekti on myyty urakkahinnalla ja/tai laskutetaan erissä. Maksuerä laskulle lisätyt rivit tulevat näkyviin myyntilaskulle ja laskutusaineistolle Laskun päiväys - päivämäärän jälkeen.

Automaattinen lasku = Taimer luo laskun automaattisesti odottavaan tilaan, eli lasku luotu valmiina lähetettäväksi. Voit myös määrittää, lisätäänkö projektille kirjattuja muita kuluja suoraan automaattiselle laskulle.

Projekti & myynti

Myyntiputki = Projektin funneli, jonka sisällä on myyntivaiheen tasoja. Tasoille voidaan määrittää todennäköisyysprosentti, jonka mukaan laskee yhteen kaikki tason kyseisten projektien arvot yhteensä ja todennäköisyys arvo prosentin mukaan.

Tasot = Tasoilla voidaan jakaa myyntiputki pienempiin prosessin vaiheisiin.

Todellinen Projektikate = Laskutetun kokonaismäärän ja kertyneiden kustannusten erotus.

Todellinen Myyntikate = Laskutetun kokonaismäärän ja kaikkien kulujen välinen erotus, lukuunottamatta omia kustannuksia.

Kustannuslaskelma = Valituille projekteille liitettyjen kustannuslaskelmien kokonaisarvo.

Kustannuslaskelman toteutunut projektikate = Budjetoitu projektikate - todelliset kokonaiskustannukset

Kustannuslaskelman toteutunut myyntikate = Budjetoidut kustannukset - hyväksytyt ostolaskut + kulut

Resursointi ja hallinta

Omakustannehinta = Käyttäjän tietoihin asetettu kulu €/h

Resurssin allokointi = Yhteenlaskettu tunti summa, joka koostuu tehtävien tuntimäärien summasta.

Toteutuneet kulut = Projektikortilla Talous-välilehdellä oleva ominaisuus, josta nähdään projektikohtaiset todelliset kulut. Kulut koostuvat tunneista, kohdistetuista ostolaskuista, matka- ja kululaskuista.

Tuote

Tuotemäärittely (CPQ) = Myynnin konfiguraattori, jolla voidaan koota tuotteita kokonaisuuksiksi.

Matka- ja Kululasku

Matkalasku= Matkalaskulle voidaan määrittää päivärahoja ja kilometrejä. Sidottu matkan kestoon.

Kululasku = ei ole sidottu työaikaan, ja sille voidaan määrittää eri maksutapoja.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?