Tässä artikkelissa vastaamme seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mikä on Fennoa
 2. Fennoan aktivointi
 3. Fennoan asetuksien asettaminen ennen käyttöönottoa
 4. Myyntilaskujen hallinta- ja käyttö
 5. Fennoan tuotteiden hyödyntäminen tiliöinti tarkoituksessa
Versiot: Free CRM, Sales CRM, Project Management, ERP

Tästä pääset tutustumaan Fennoan rajapinnan tiedon kulkuun.

1. Mikä on Fennoa?

Fennoa on kirjanpito-ohjelma.

Taimerista voidaan siirtää Fennoaan REST-rajapinnalla:

 • Myyntilaskut (laskukohtainen myyntitili, tuotteet ja laskentakohteet)

Mikä on REST-rajapinta?

REST on yleinen arkkitehtuurimalli rajapintojen toteuttamiseen. Se määrittelee, millaisilla operaatioilla palvelinten dataa pyydetään, lisätään ja käsitellään.

2. Fennoan aktivointi

Mene Taimerin asetuksiin --> Integraatiot --> Fennoa

Pyydä tilitoimistoltasi tai Fennoan yhteyshenkilöltäsi seuraavat tunnukset:

 • Yrityksen tunnus
 • Api-avain

3. Fennoan asetuksien asettaminen ennen käyttöönotto

Tässä on kuvattu rajapinnan aktivoiminen vaiheittain:

 1. Asiakasrekisterin täsmäytys
 2. Myyntitilit (Ei pakollinen)
 3. Tuote (Ei pakollinen)
 4. Laskentakohteet eli kustannuspaikat alias dimensiot (Ei pakollinen)
 5. Fennoan läpilaskutus (Kysy lisää [email protected])

Huom! Laskut eivät siirry, jos laskuja on luotu ennen edellä mainittuja vaiheita. Tämä johtuu siitä, että tehdyissä laskuissa ei ole tarvittavia tietoja tiedonsiirtoon.

3.1 Asiakasrekisterin täsmäyttäminen

Ennen käyttöönottoa asiakasrekisterit pitää olla täsmäytetty. Taimer asiakaskortin perustiedoissa on kohta Integraatio ID, johon täytetään Fennoassa olevan asiakkaan ID.

HUOM

 • Laskutusosoitteen maakohta pitää olla kaksi merkkinen, eli Suomi --> Fi jne.
 • Tuotteet ja asiakkaat luodaan suoraan, jos niitä vastaavia ID:itä ei ole Fennoassa.
 • Jos käyttöönotossa Fennoan asiakasrekisteri on tyhjä, täytyy silti Taimerin asiakasrekisterissä olla Fennoan ID - esimerkiksi 1 alkaen juokseva numerointi.
 • Kun yritys luodaan Taimerin asiakasrekisteriin, luo Taimer automaattisesti seuraavan Fennoa ID. Tämä vaatii, kuitenkin sen että Taimerin asiakasrekisterissä on vähintään yksi yritys, jolla on Fennoa ID.

3. 2 Myyntitilit

Täytä asetuksiin kirjanpitäjältäsi saadut myyntitilit. Nämä tilit valitaan laskurivikohtaisesti.

3.3 Tuotteet

Taimeriin voidaan asettaa Fennoan tuotteita.

Tuotteet kun on syötetty Taimerin Fennoan asetuksiin. Voidaan Taimerin tuotehinnastossa yhdistää Fennoan tuote ID tuotehinnaston tuotteelle, tämä mahdollistaa suoraan tiliöinnin tuotehinnaston mukaisesti.

Tuote kohdistus voidaan myös tehdä työlajeille. Tämä antaa mahdollisuuden tiliöintiin, myös työajansuhteen.

HUOM!

 • Tällöin laskuriviöinti tapahtuu sen mukaisesti, että tiliöinti on mahdollista hallita rivikohtaisesti. Toisin sanoen jokainen tuntimerkintä, joka omaa saman työlajin, voidaan ryhmitellä laskuriville.

Tuotteet ja asiakkaat luodaan suoraan siirron yhteydessä, jos niitä vastaavia ID:itä ei ole Fennoassa.

3.4 Laskentakohteet eli kustannuspaikat alias dimensiot

Taimeriin voidaan asettaa Fennoan laskentakohteita. Näillä pystyt kohdistamaan laskurivejä laskentakohteille.

 • Laskentakohteiden otsikot. Tämä on laskentakohteiden juuritaso.
 • Laskentakohteet. Tämä on toinen taso, jolla voidaan tarkentaa kohdistamista.

HUOM! 

 • Laskentakohteessa määrittävä tekijä on numero. Laskentakohteen tyypin nimi täytyy olla sama Taimerissa ja Fennoassa, mutta itse laskentakohteen otsikon nimellä ei ole väliä.
 • Laskentakohteet löytyy Fennoasta: Kirjanpito → Laskentakohteet.

3.5 Fennoan laskujen läpilaskutus

Asetukset --> Integraatiot --> Fennoa

Taimerissa voidaan laskuttaa Fennoan lasku, läpilaskutuksena Taimerissa oleville asiakkaille.

Läpilaskutuksen aktivointi lisää Taimer tuotehinnastoon Fennoan kategorian ja lisää Fennoan tuotteet. (Taimerissa on yksi tuote versio, joka pitää tarkistaa ennen käyttöönottoa).

Noudetuille tuotteille pitää asettaa myyntihinta tuotehinnastossa. HUOM. Asiakaskohtaista hinnastoa ei saada.

Fennoan laskun saapuessa, voidaan lasku valita listauksesta ja painaa: Jälleenlaskuta Fennoan ostolaskut. Ostolasku voidaan tehdä myös manuaalisesti.

Tarvitset kuitenkin laskutiedoston, joka pitää tallentaa manuaalisesti luotuun ostolaskuun. Laskutiedosto on XML-tiedosto eli Finvoice.

Taimer ilmoittaa mahdollisista virheistä, mutta seuraava polku pitää täyttyä:

 1. Taimerissa on asiakas ja sillä Y-tunnus
 2. Asiakkaalla on projekti
 3. Asiakkaalla on projektilla automaattinen laskutustietue ja valinta: Läpilaskuta. Tällä osoitetaan mihin automaattiseen laskuun läpilaskutus halutaan.

4. Myyntilaskujen hallinta- ja käyttö

Laskun luonti tapahtuu normaalisti Taimerissa. Laskurivikohtaisesti voidaan valita:

 • Tuote
 • Laskentakohde
 • Myyntitili

Laskulle voidaan myös asettaa toimitustapa. Tämä kuitenkin noudattaa nopeinta toimitustapaa. Posti, email ja verkkolasku.

Valuutta otetaan huomioon myyntilaskuilla.

Lasku siirretään Fennoaan valitsemalla myyntilaskut ja avaamalla alasvetolaatikko josta valitaan Lähetä Fennoaan.

HUOM

 • Laskut löytyy Fennoasta: Myynnit → Luonnokset
 • Yhtiö muodostuu Fennoassa laskutusosoitten mukaisesti
 • Maksuehto menee oikein, ainakin silloin, jos eräpäivä on asetettu sellaisen päivämäärän päähän, joka vastaa Fennoan alasvetovalikon päiviä. Esim jos laitetaan 30 päivän päähän eräpäivä, niin Fennoassa valiintuu 30 päivää
 • Viivästyskorkoa ei voi viedä laskudatan mukana
 • Huomautusaikaa ei voi viedä laskudatan mukana
 • Asiakkaan sähköpostikenttään ei tallennu laskun viennin johdosta mitään, mutta jos ensimmäinen asiakkaan lasku lähetetään sähköpostitse, niin asiakkaan verkkolaskuosoitteeseen tulee sähköposti
 • Liitteet PDF:n.

5. Tuotteiden toiminta ja hyödyntäminen tiliöinnissä

Fennoa mahdollistaa monipuolisen tuote viennin. Tässä on kuvattu tuotteiden kulku ja mahdollisuudet.

Tämä antaa mahdollisuuden virtaviivaiseen tiliöintiin, koska Fennoassa voidaan tehdä tiliöintiohjauksia tuotteille. Tämä tarkoittaa sitä että, kun tuote siirretään laskurivillä Taimerista Fennoaan, osaa Fennoa tiliöidä laskentakohteen ja myyntitilin laskurivin mukaan.

Taimeriin voidaan kirjata tuotteita:

 1. Fennoan asetukset
 2. Tuotehinnastoon = tuoterekisteri

Riippuen käyttötarkoituksesta voidaan tätä hyödyntää seuraavasti

Tapa 1

Kirjanpidossa meillä on tuote nimeltä Johtamisen palvelut yhtenä kokonaisuutena, joka kirjataan Taimerin Fennoan asetuksiin. Tuotehinnastossa meillä voi olla Talousjohtaminen, Henkilöstöjohtaminen, Tuotejohtaminen Jne.

Näin ollen voimme osoittaa kirjanpidolle laskurivillä, että tämä laskurivi kuuluu johtamisen palveluun. Vaikka itse laskurivillä lukee muuta tekstiä.

Tapa 2

Kaikki tuotteet ovat saman nimisiä riippumatta rekisteristä (Taimerin tuotehinnasto ja Taimerin Fennoa asetuksiin).

Tällöin nimi kulkee samanlailla läpi ohjelman.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?