Projektin asetuksista voit määrittää Taimeriin projekteille oletusasetuksia, jotka nousevat uuden projektin projektikortille. Lisäksi voit luoda uusia kenttiä projektikortille tarpeidenne mukaisesti ja asettaa niistä tarvittavat pakollisiksi.

Opit: 

 • Miten määritetään oletuslaskutustavat voitettuihin kauppoihin

 • Miten tuot asiakastiimin projektitiimiksi

 • Mikä on liiketoiminta-ala ja projektityyppi ja miten käytän niitä

 • Miten voin lisätä ylimääräisiä kenttiä projektin tietoihin

Versiot ja käyttöoikeudet 

Versiot: Free CRM, Sales CRM, Project Management, ERP

Oikeudet: Admin, Projektit, Raportointi

Sisällyluettelo:

1. Projektin asetukset

2. Laskutus

2.1 Määritä oletuslaskutustapa

2.2 Laskutustavat projektikortilla

3. Projektitiimi

3.1 Projektitiimin automatisointi

4. Liiketoiminta-ala

4.1 Lisää uusi liiketoiminta-ala

4.2 Alikategorian luominen

4.3 Liiketoiminta-alan poistaminen/arkistointi

4.4 Liiketoiminta-alan lisääminen projektille

5. Projektityypit

5.1 Projektityypin lisääminen

6. Lisäkenttä projektin tietoihin

6.1 Lisäkentän lisääminen

7. HR-projekti

7.1 HR-projektin lisääminen

7.2 Oikeudet HR-projektille

1. Projektin asetukset

Voit määritellä Projekteille oletusasetuksia Taimerin Asetuksissa. Tee asetukset ennenkuin aloitat luomaan projekteja. Saat oletusasetukset siten näkyviin projektikortille.

 1. Valitse Oma Profiilisi oikeasta yläkulmasta

 2. Valitse Asetukset - Ominaisuuksien asetukset - Projektit

Asetuksissa voit:

 • Aktivoida oletuslaskutustavat

 • Määrittää projektin kustannusten kohdistuksen

 • Määrittää projektitiimin käsittelyn automatisoinnin

 • Lisätä liiketoiminta-aloja ja projektityyppejä

 • Luoda lisäkenttiä projektikortille ja sekä määritellä ovatko ne pakollisia

 • Määrittää HR-projektin

Huom! Voit määritellä joitakin asetuksia myös projektikohtaisesti projektikortilla.

Uuden projektin luomisesta voit lukea tarkemmin artikkelista: Luo uusi projekti Taimeriin

2. Laskutus

Voit laskuttaa Taimerissa tunteja, kululaskuja, tarjouksia sekä luoda aikataulutettuja ja toistuvia laskuja. Pystyt määrittelemään oletuslaskutustavan Asetukset - Ominaisuuksien asetukset - Projektit kohdasta.

2.1 Määritä oletuslaskutustapa

Asetukset - Ominaisuukisen asetukset - Projektit - Määritä oletuslaskutustapa

Kenttien kuvaukset:

Aktivoi tuntien laskutus: Laskutettavalle projektille kohdennetut tunnit siirtyvät laskutusaineistolle.

Aktivoi kululaskuskujen laskutus: Projektille kohdennetut kululaskut siirtyvät laskutusaineistolle.

Aktivoi aikataulutettu- ja automaattinenlaskutus: Ko. laskujen luominen projekteille on mahdollista.

Aktivoi kustannuslaskelman laskutus: Määritellään voiko Kustannuslaskelmasta luoda laskua.

Aktivoi ostolaskujen laskutus: Sallitaan projektille kohdennettujen ostolaskujen laskutus asiakkaalta.

Projektin kustannusten kohdistuksella voit määrittää, näytetäänkö kustannuslaskelman kohdistuksia tuntikirjausten sekä matka- ja kululaskujen lisäämisen yhteydessä.

2.2 Laskutustavat projektikortilla

Oletuslaskutustavat tulevat automaattisesti voitetuille projekteille.

Voit muokata oletusasetuksia projektikohtaisesti Projektikortilta.

3. Projektitiimi

Projektitiimiä voit hyödyntää Taimerin eri toiminnoissa esim. tiimin kesken käytävissä chat-keskusteluissa. Voit myös resursoinnissa valita resursoitavat henkilöt projektitiimin mukaisesti.

3.1 Projektitiimin automatisointi

Aktivoimalla Asetuksissa Projektitiimi valinnan saat tuotua asiakastiimin jäsenet automaattisesti uudelle projektille Projektitiimin jäseniksi.

 • Luo Asiakakastiimi Asiakaskortilla lisäämällä työntekijöitä sekä freelancereita Tiimi-osioon.

 • Asiakastiimin jäsenet tulevat automaattisesti näkyviin Projektin Tiimi-näkymään projektikortilla.

 • Voit lisätä tiimin jäsenille Tittelin tai poistaa heidät ko. projektilta klikkaamalla Projektitiimin jäsenen nimen perässä olevia kolmea pistettä.

4. Liiketoiminta-ala

Liiketoimita-alaa voidaan käyttää sisäisessä raportoinnissa tai esimerkiksi mitataksesi ja analysoidaksesi yrityksesi myymiä tuotteita tai palveluita. Liiketointa-aloja voi olla esim.  Myynti, Suunnittelu, toimitus jne.  Voit valita yhden kategorian per projekti

Huom!

 • Liiketoimita-ala on pakollinen, mikäli olet luonut asetuksiin projekteille liiketoimitan-aloja

 • Huom! voit poistaa asetuksista kaikki liiketoiminta-alat, jolloin projektilla ei pakoteta valintaa.

 • Kun seuraavan kerran käsittelet olemassa olevalle projektille, joille ei vielä ole määritelty liiketoiminta-alaa, voit lisätä sille liiketoiminta-alan. Saat asiasta ilmoituksen.

Voit lisätä alikategorian painamalla liiketoiminta-alan edessä näkyvää ...-merkkiä. Voit lisätä useita alikategorioita.

4.1 Kuinka luoda liiketoiminta-ala

 1. Valitse Asetukset - Ominaisuuksien asetukset - Projektit.

 2. Rullaa alas kohtaan Liiketoiminta-ala.

 3. Klikkaa Lisää uusi.

 4. Anna liiketoiminta-alalle nimi.

 5. Jos liiketoiminta-ala halutaan tulevan uusille projekteille oletuksena, valitse Oletusvalinta täppä.

4.2 Alikategorian luominen

Voit luoda kategorioille hierargioita luomalla alikategorioita.

 1. Lisää alikategorian klikkaamalla kategorian edessä olevaa kolmea pistettä.

 2. Valitse "Lisää ala-kategoria"

 3. Nimeä ala-kategoria

4.3 Liiketoimita-alan poistaminen/arkistointi

Voit poistaa liiketoiminta-alan niin kauan kun se ei ole käytössä millään projektilla. Mikäli kategoria on käytössä, mutta sitä ei tarvita enää, voit arkistoida sen.

4.4 Liiketoiminta-alan lisääminen projektille

Asetuksissa määritelty oletuskategoria näkyy liiketoiminta-ala kentässä automaattisesti uusilla projekteilla. Voit tarvittaessa muokata projektin liiketoiminta-alaa.

 1. Etsi projekti, jota haluat muokata ja avaa se.

 2. Rullaa alas Liiketoiminta-ala kentän kohdalle.

 3. Valitse liiketoiminta-ala alasvetovalikosta.

5. Projektityypit

Projektityypillä kerrot millaisesta projektista on kyse. Niiden avulla pystyt luokittelemaan projektit ja suorittamaan hakuja. Projektityypit ovat Taimerissa täysin muokattavissa yrityksenne tarpeita vastaavaksi.

Yhdelle projektille on mahdollisuus lisätä useampi projektityyppi, mutta voit myös määrittää asetuksista, että yhdellä projektilla voi olla ainoastaan yksi Projektityyppi kerrallaan valittuna.

5.1 Projektityypin lisääminen

Valitse Asetuksista Projektit ja rullaa näkymää alaspäin niin, että saat näyviin Projektityypit

 • Lisää uusi projektityyppi klikkaamalla "Lisää tyyppi"-nappia.

 • Nimeä projektityyppi

 • Uusi tyyppi tallentuu automaattisesti

Voit määrittää mikä tyypeistä on ns. oletustyyppi, joka tulee uusille projekteille automaattisesti klikkaamalla rivin lopussa olevasta painikkeesta.

5.2 Projektityypit projektikortilla

Mikäli projektityyppien määrää ei ole rajoitettu asetuksista, voit valita yhden tai useamman tyypin projektille, alasvetovalikosta.

6. Lisäkenttä projektin tietoihin

Voit lisätä projektikortille kenttiä yrityksenne tarpeiden mukaan. Lisäkentille voidaan asettaa näytetäänkö lisäkentän tiedot projektitiedoissa ja -listalla sekä kentän pakollisuus.

6.1 Lisäkentän lisääminen

 • Klikkaa "Lisää kenttä"

Voit luoda useamman eri tyyppisiä lisäkenttiä: Teksti- , Tekstialue- , Pudotusvalikko- , Päivämäärä- , Valinta- , Monivalinta- tai Linkki-kenttiä

Esim. Pudotusvalikon luomisesta.

 • Valitse lisäkentän tyypiksi Pudotusvalikko

 • Täytä tiedot

 • Tallenna rivin edessä olevasta vihreästä painikkeesta

 • Määritä näytetäänkö kentän tiedot projektilistalla ja -tiedoissa

 • Määritä onko kenttä pakollinen

"Lisää uusi" - kohdasta saat pudotusvalikkoon enemmän kenttiä

7. HR-projekti

HR-projektilla voit määrittää projektit, joiden tuntiraporttien tarkastelu oikeutta halutaan rajata.

7.1 HR-projektin lisääminen

Asetukset - Ominaisuuksien asetukset - Projektit

 • Rullaa näkymää alas HR-projektit kohtaan

 • Klikkaa Lisää HR-projekti

 • Hae projekti, jonka tuntiraporttien tarkasteluoikeuden haluat rajata

7.2 Oikeudet HR-projektille

Asetukset - Käyttäjähallinta - Käyttöoikeudet

 • Rullaa käyttöoikeusnäkymää alaspäin Raportit kohtaan

 • Lisää käyttäjälle Katselu-oikeus Tuntiraportit - osioon

Löysitkö etsimäsi vastauksen?