Työlajien ja ammattinimikkeiden avulla voit luokitella työtunteja, määritellä asiakas- ja projektikohtaisen hinnaston sekä asettaa projektilla käytettävät työlajit.

Voit määrittää sekä Työlajeille että Ammattinikkeille projektikohtaiset ja asiakaskohtaiset tuntihinnat projektikortin ja asiakaskortin Laskutus-välilehdella.

Voit hyödyntää työlajeja ja ammattinimikkeitä myös raportoinneissa.


Sisällysluettelo:

Tuntihinnoittelun rakenne

Työlajit

Työlajien lisääminen asetuksissa

Työlajien tilat selitettynä

Työlajin valitseminen tuntikirjaukselle

Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeen lisääminen asetuksissa

Käyttäjien lisääminen ammattinimikkeeseen

Käyttäjät

Versiot & käyttöoikeudet:

 • Versiot: Free CRM, Sales CRM, Project Management, ERP

 • Käyttöoikeudet: Admin

Tuntihinnoittelun rakenne

Työtuntien hinnoittelu voidaan muodostaa kolmesta elementistä, joille voidaan määritellä oletuslaskutushinnat asetuksissa.

 • Työlajit ovat asetuksissa määriteltäviä tuntien luokittelutekijöitä, joka on pakollinen tieto tuntikirjauksessa. Työlajeja voidaan hyödyntää tuntien luokittelussa sekä hinnoittelussa.

 • Ammattinimikkeitä voidaan hyödyntää tuntien luokittelussa ja hinnoittelussa. Ammattinimikkeitä voidaan määritellä asetuksissa ja käyttäjiä lisätään Ammattinimikkeille. Ammattinimikkeinä voi olla esimerkiksi SKOL-luokat tms. Ammattinimike ei ole pakollinen tieto.

 • Käyttäjän tuntihinta määrittelee käyttäjän kirjaamien laskutettavien työtuntien hinta, joka tulee laskuille veloitushinnaksi.

Oletuslaskutushintoja voidaan kuitenkin määritellä asiakas- ja/ projektikohtaisesti.

Projektille ja määritellyt tuntihinnat ylikirjoittavat asetuksissa olevat tuntihinnat.

Näistä ensisijaisena on Projektille määritellyt hinnat, mikäli näitä ei ole nousee laskulle asiakkaalle määritellyt hinnat. Mikäli kummallekaan ei ole määritelty hinnastoa laskulle nousee asetuksissa määritellyt tuntihinnat.

Esimerkkejä hinnoittelun rakenteista:

Tilanteessa, jossa asiakas- ja projektihinnoittelussa on sekä työlajeilla, ammattinimikkeillä että käyttäjille määritelty hintoja, myyntilaskulle nousee Projektille määritellyt tuntihinnat.

 • käyttäjälle määritelty tuntihinta ylikirjoittaa ammattinimikkeelle ja työlajille määritellyt hinnat

 • mikäli käyttäjällä ei ole hintaa ammattinimikkeen hinta ylikirjoittaa työlajin hinnan

 • mikäli käyttäjällä eikä ammattinimikkeillä ei ole asetettu hintoja Taimer käyttää työlajille määriteltyä hintaa

Tilanteessa, jossa Asiakaskortille on määritelty hinnat sekä työlajeille, ammattinimikkelle, että käyttäjille ja Projektikortilla ammattinimikkeelle, johon käyttäjä kuuluu, on erillinen hinta.

 • Käyttäjän projektille kohdentamat tunnit veloitetaan Projektikortin ammattinimike hinnan mukaan, ylikirjoittaen muut hinnat.

Mikäli projektille eikä asiakkaalle ole määritelty tuntihinnastoja, laskuille nousee asetuksissa määritellyt hinnat seuraavassa järjestyksessä.

Ensin tarkistetaan Käyttäjähinta, jollei tätä ole Ammattinimikkeen hinta ja mikäli tätä ei ole käytetään laskutuksessa työlajin hintaa.

Työlajit

Voit luoda erilaisia työlajeja ja määrittää tuntihinnat kullekin työlajille. Käyttäjät voivat lisätä työtuntikirjauksiinsa työlajin ja ammattinimikkeen. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä laskutusta ja raportointia varten.

Esimerkkejä työlajeista ovat tuotanto, kehitys, myynti, markkinointi jne.

Työlajien määrittäminen asetuksissa:

Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Tuntikirjaus

 • Siirry Tuntikirjaus-välilehdellä alaspäin kohtaan Työlajit

 • Klikkaa Lisää työlaji -painiketta

 • Nimeä työlaji, esimerkiksi myynti, tuotanto, markkinointi jne.

 • Määritä työlajille tuntihinta ,

Huom! Asiakas- ja projektikortilla työlajille määritelty tuntihinta ylikirjoittaa asetuksissa määritellyn tuntihinnan.

Tilanteessa, jossa lisätty työlaji ei ole enää tarpeellinen, voit arkistoida tarpeeton työlaji

 • klikkaa kolmea pistettä rivin edessä

 • valitse Arkistoi.

Arkistoitu työlaji tallentuu tuntimerkinnöille, joihin se on aiemmin liitetty ja niitä voidaan käyttää myös raportoinnissa entiseen tapaan.

Kirjapito-ohjelmat

Jos olet integroinut kirjanpito-ohjelmistosi Taimeriin, voit liittää työlajin tiettyihin kirjanpitotuotteisiin tai -toimintoihin kirjanpitojärjestelmässä.

Työlajien tilat selitettynä

Aktiivinen: Kaikki tällä hetkellä käytössä olevat työlajit. Poista työlaji käytöstä klikkaamalla vaihtopainiketta.

Ei käytössä: Kaikki työlajit, jotka eivät tällä hetkellä ole käytössä. Nämä voidaan aktivoida uudelleen kytkemällä vaihtopainike päälle.

Arkistoitu: Kaikki arkistoidut työlajit, joita ei enää käytetä. Näitä ei voida aktivoida uudelleen.

Kaikki: Kaikki työlajit

Työlajin valitseminen tuntikirjaukselle

Työlajit ovat pakollisia kaikille tuntikirjauksille. Voit valita yhden työlajin per tuntikirjaus.

Huom! Projektikortin Projektikohtainen tuntihinnasto, kohdasta voidaan määritellä työlajit, joita ainoastaan sallitaan käyttää ko projektille kohdennetuissa tuntimerkinnöissä. Tämä vaatii, että työlajit on lisätty hinnastoon sekä painikkeen "Työajanseurannassa käytetään vain valittuja työlajeja" on aktivoituna.

Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet ovat toinen luokittelu- ja hinnoittelutapa, jota voidaan käyttää raportointiin ja laskutukseen. Voit määrittää tuntihinnat ammattinimikkeille yleisellä tasolla asetuksista sekä projektikohtaisesti projektikortilta.

Ammattinimikkeistä puolestaan voivat olla SKOL-luokitukset, projektipäällikkö, myyntiedustaja, tiimin johto jne.

Käyttäjä valitsee ammattinimikkeen tuntikirjauksen yhteydessä.

Ammattinimikkeen lisääminen asetuksissa

Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Tuntikirjaus

 • Siirry Tuntikirjaus-välilehdellä alaspäin kohtaan Ammattinimikkeet.

 • Klikkaa Lisää uusi -painiketta.

 • Nimeä ammattinimike, esimerkiksi projektipäällikkö, asentaja, suunnittelija jne.

 • Määritä ammattinimikkeelle tuntihinta.

 • Ammattinimike tallentuu automaattisesti.

Ammattinimikkeen hintaa voidaan muokata asiakas- ja projektikohtaisesti asiakas- ja projektikortin oikeassa reunassa sijaitsevan perustieto-osion Laskutus - välilehdellä.

Huom! Asiakas- ja projektikortilla ammattinimikkeelle määritelty tuntihinta ylikirjoittaa asetuksissa määritellyn tuntihinnan.

Käyttäjien lisääminen ammattinimikkeeseen

Kun käytössänne on työtuntihinnoittelu ammattinimikkeillä asiakkaille tai projekteille, voit määritellä asetuksissa ammattinimikeryhmiä.

Luo ammattinimikkeitä tarpeenne mukaan ja lisää käyttäjät ammattinimikkeille.

Asetukset > Käyttäjähallinta > Ryhmät

 • Valitse Ammattinimikkeet välilehti.

 • Määritä jäsenet kuhunkin ammattinimikeryhmälle.

Käyttäjät

Asetukset > Käyttäjähallinta > Käyttäjät

Käyttäjille voidaan määritellä laskutustuntihinta Käyttäjäkortilta. Tämä hinta siirtyy tuntiveloitusten laskutukseen mikäli asiakas- tai projektikortilla ei ole määritelty käyttäjälle poikkeavaa hintaa.

Huom! Asiakas- tai Projektikortilla määritelty käyttäjähinta ylikirjoittaa käyttäjäkortin tuntiveloitushinnan.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Luo uusi Projekti Taimerissa

Löysitkö etsimäsi vastauksen?