Käyttöönotto - kerää nämä tiedot valmiiksi ennen Taimerissa ominaisuuden aktivointia:

1.Henkilön ID-numerot Netvisorissa
Netvisorissa: Palkat --> Henkilö, Palkansaajalistaus --> Muokkaa henkilö --> Palkanlaskennan tiedot

2.Kululajit
Netvisorissa: Palkat --> Palkkalaskenta, Palkkamallien hallinta --> Yrityskohtaiset palkkalajit --> Palkkalaji numero (Id)

HUOM: Voit myös lisätä kululajit: Lisää uusi palkkalaji --> Matkalaskun kulurivi

3.Henkilöllä on resurssihallintaoikeus. 

Netvisorissa Palkat --> Palkkalaskenta, Palkkamallien hallinta --> Muokkaa henkilöä

Tämä ominaisuus pitää olla henkilön asetuksissa päällä.

HUOM:

Seuraavat asetukset pitää olla tehtynä Netvisorissa. Jotta saadaan resurssoininhallinan ominaisuus päälle henkilöiden asetuksiin.

Tämä pitäisi olla kirjanpitäjän tiedossa, jotta saadaan matka- ja kululaskunäkymä aktivoitua.

Nyt kun tiedot on kerätty voidaan Taimerissa aktivoida ominaisuus  ja asettaa asetukset.

1.Kilometrikorvausten määreet
Asetukset --> Ohjelman asetukset --> Kilometrit. 

Tässä osiossa yhdistät kilometrikorvaustyypin ja annat tälle nimen sekä hinnat. Muista myös korotukset.

2.Päivärahamääreet Asetukset --> Ohjelman asetukset --> Päivärahamääreet. 

Tässä kohdassa yhdistä päivärahatyyppi vapaamuotoiseen tekstiin ja anna päivärahakorvaushinnat.

3.Kululajit Asetukset --> Netvisor --> kululajit

Nämä pitää vastata Netvisorissa olevia matka- ja kululajin kululajeja.

4.Käyttäjän Netvisor ID
Asetukset --> Käyttäjän tiedot --> Muokkaa käyttäjää. 

Tämä on Netvisorissa palkansaajan numero.

Matka- ja kululaskun siirtäminen ja tekemisessä otettavat huomiot.

  1. Jokainen liite pitää olla kohdistettu johonkin kuluriviin. Jos yhdelle kuitille on useampia kulurivejä, pitää laittaa niin monta kuittia kun on kulurivejä.
  2. Kuvaus on pakollinen Netvisor-rajapinnan vaatimuksien suhteen.
Löysitkö etsimäsi vastauksen?