Taimerissa on tyypillistä räätälöidä oikeustasoja eri käyttäjien tai käyttäjäryhmien mukaan. Annan tässä esimerkin, jonka avulla voidaan räätälöidä oikeudet pelkkää tuntikirjaamista varten. Tämän tarkoitus on aukaista käyttöoikeuslogiikkaa Taimerissa, jonka jälkeen voit räätälöidä oikeuksia suppean ja laajan välillä.

Käyttöoikeudet löytyvät Asetuksista ratassymbolin alta kohdasta Käyttäjät ja käyttäjäryhmät ja sen alta Oikeudet.

Klikataaan Muokkaa -painiketta ja näkymä on tämän näköinen.

Nyt huomaamme, että käyttäjäryhmälle Johto on määritelty oikeudet kaikkiin Taimerin osioihin/moduuleihin. Lista jatkuu samanlaisena alas asti. 

Oletaan, että käyttäjäryhmään Johto kuuluu kolme henkilöä: osakas/toimitusjohtaja, talousjohtaja ja projektijohtaja. Nyt organisaatio palkkaa ensimmäisen henkilön, jonka he eivät halua näkevän muita tietoja, kuin projektit, johon hänet on merkitty projektitiimiläiseksi. Projektitiimi valitaan projektikortilla Yhteystiedot -välilehdellä.

Annetaan Teppo Tuntikirjaajalle oikeudet merkitä työaikaa, joka edellyttää sen, että hän pystyy kohdistamaan tekemänsä tunnit projektille, johon hänet on resursoitu. Näin ollen hän tarvitsee oikeudet myös lukea tuota projektia. Taimeriin on sisäänrakennettu käyttäjäryhmä Projektitiimi, joka on projektitiimiläisten oma oikeusryhmä.

Nyt Teppo Tuntikirjaajalla on oikeus merkitä työaikaa.....

....ja projektitiimiläisenä myös oikeus kohdistaa merkkaamiaan tunteja projektiin, jossa hän työskentelee.

Klikataan Oikeudet -valikon yläosassa olevaa Tallenna -painiketta ja oikeudet astuvat voimaan.

Mikäli halutaan, että Teppo voi merkitä työaikaa myös projekteille, joihin häntä ei olla valittu tiimiläiseksi, annetaan hänelle oikeudet nähdä yrityksen kaikki projektit antamalla Projektitiimin sijaan oikeudet Projektimoduuliin henkilökohtaisesti Tepolle.

Lopussa muistettava Tallennus ja oikeudet astuvat voimaan.

Did this answer your question?