Laskuaineiston generointi

Kun generoidaan tuntien murto-osia laskulle, eri hintaisten tuntien kirjautuminen saattaa tuottaa ongelmia.

Esimerkkitapauksessa tunteja on syötetty kahteen eri hintaan tuntien murto-osissa. Kun laskut generoidaan "Kaikki yhdellä rivillä", tunnit pyöristyvät yhdeksi, jolloin laskulla tuntihinnaksi muodostuu 155 euroa.

Mutta kun generoidaan lasku "Työlajin mukaan" niin lasku muodostuu erikseen hinnoitellun työlajin mukaan ja summa muodostuu oikein.

HUOM! Jos olet tehnyt jo muutoksia laskuriveille ja generoit laskuaineistoin uudella ryhmittelyllä, häviää kaikki lisäykset/muutokset laskuriveiltä. Päätä mitä ryhmittelyä käytät tuntimerkinnöissä ja tämän jälkeen vasta tee muutokset laskuriveille.  

Did this answer your question?