Projektirakenne ja tasot

Taimerissa voi luoda monitasoisia projektirakenteita. Projektirakenne kuitenkin kannattaa rakentaa oman toiminnan ja prosessien pohjalta.

Taimerissa tulee olla vähintään yksi projektitaso eli "Projekti". Projekti on mahdollista jakaa useampaan aliprojektiin. 

Projekti

1. Pääprojekti
2. Aliprojekti

Projektin sisällä olevat tehtävä tasot (resursointityökalu)

3. Tehtävä
4. Alitehtävä

Työajanseurannan näkökulmasta saadaan vielä yksi taso lisää:

5. Työlaji

Projektirakenne - eri näkökulmista

Projektirakenne kannattaa miettiä kolmen eri näkökulman kautta: 

1. Tuntien raportoinnin kannalta. Tarkimmat raportit saadaan pää- ja aliprojekteista.

2. Projektin resursoinnin kannalta. Minkälainen seuranta halutaan luoda tuotannon näkökulmasta ja kuinka tarkkoihin kokonaisuuksiin projekti on syytä jakaa. 

3.Laskutuksen kannalta. Pääprojekti ja aliprojekti, jotka muodostavat kokonaisuuden. Pääprojekteista ja aliprojekteista voidaan tehdä koontilaskuja. 

Pää- ja aliprojekteja voidaan hallita aina ”yksilöinä” laskutuksen kannalta. Esimerkiksi; Pääprojekti ei ole laskutettava, mutta kaksi sen aliprojektia ovat. Toinen aliprojekti on määrätty laskutettavan tunneista ja toinen aliprojekti on määrätty laskutettavan sopimuserillä.
 
Huom! Jos luodaan pääprojektille aliprojekteja, kohdistuu kaikki kulut aina aliprojekteilla (matka- ja kululaskut, tunnit ja ostolaskut).

Esimerkkejä pojektirakenteeseen ilman resursointia

Tässä muutama esimerkki kuinka Taimer projektirakennetta voidaan hyödyntää:

Esimerkki 1

Asiakas: Taimer Oy
Pääprojekti: Kiinteistö 1234
Aliprojekti: Vesi- ja viemärijärjestelmä
Aliprojekti: Lämmitysjärjestelmä
Aliprojekti: Jäähdytysjärjestelmä

Esimerkki 2

Asiakas: Taimer Oy
Pääprojekti: Kampanja 1
Aliprojekti: Digimarkkinointi
Aliprojekti: Tapahtuma
Aliprojekti: Media

Esimerkki 3

Taimerissa ei tarvitse hämääntyä sanasta projekti. Projekti voidaan mieltää myös työn kohteeksi. Projektia voidaan käyttää myös (esimerkiksi) työtehtävänä. Tässä mallissa on hyvä ottaa huomioon työajanseurannasta työlaji, joka voi yksinkertaisuudessaan olla nimeltään vain ”Työsuorite”, koska tekemisen kohde on jo aliprojekteilla.

Asiakas: Taimer Oy
Pääprojekti: Taloushallinto
Aliprojekti: Kirjanpito
Aliprojekti: Palkanlaskenta

Esimerkkejä projektirakenteeseen resursoinnin kanssa 

Tässä muutama esimerkki kuinka projektirakenne voidaan rakentaa resurssitasojen kanssa. 

Esimerkki 1

Asiakas: Taimer Oy
Pääprojekti: Kampanja 1
Tehtävä 1:  Kampanjan vaihe 1
Tehtävä 2:  Kampanjan vaihe 2
Tehtävä 3:  Kampanjan vaihe 3

Esimerkki 2

Asiakas: Taimer Oy
Pääprojekti: Kampanja 1
Aliprojekti: Digimarkkinointi
Tehtävä 1:  Kampanjan vaihe 1
Tehtävä 2:  Kampanjan vaihe 2
Tehtävä 3:  Kampanjan vaihe 3

Esimerkki 3

Asiakas: Taimer Oy
Pääprojekti: Kampanja 1
Aliprojekti: Digimarkkinointi
Tehtävä 1: Digimarkkinointi vaihe 1
Alitehtävä 1
Alitehtävä 2
Tehtävä 2: Digimarkkinointi vaihe 2
Alitehtävä 1
Alitehtävä 2
Tehtävä 3: Digimarkkinointi vaihe 3
Alitehtävä 1
Alitehtävä 2

Projektin poistaminen

Projekteja (ja asiakkaita) ei voi poistaa, jos projektikortille on syötetty jotain tietoa (tuntimerkintöjä, matkalaskuja ja/tai myyntilaskuja). Projektikortti tulee tyhjentää, jotta projekti voidaan poistaa. 

Projektin lukitseminen 

Tehdyt ja laskutetut projektit lukitaan. Projektikortin sivun yläreunassa on Lukitse -nappi, jota kautta projekti saadaan lukittu.Did this answer your question?