Aloitetaan luomalla projektille kustannuslaskelma. Ohjeet tässä: http://intercom.help/taimer/projektit/talousluvut/kustannuslaskelma-tarjous

Luodaan laskutettavasta työstä tehtävä, joka linkitetään resursointiin.

Klikkaa kustannusrivin vieressä olevaa kolmea viivaa saadaksesi valikon esiin.


Valitse Luo tehtävä.


Määrittelin ylläolevaan esimerkkiin itselleni tehtäväksi suorittaa aikavälillä 20.6. - 20.7.2017 asiakkaan Fredi testi Oy projektiin TEsti omaa työtä 80 tuntia. Tämän kohdistin Otsikolle Oma työ, jolloin tehtävä resursoidaan Oma työ -otsikon alle

Painetaan Tallenna ja päivitetään sivu (PC:llä F5 ja Macilla CMD+R).


Kustannuslaskelman Oma työ -kustannusrivin kohdalle ilmestyi linkkisymboli, joka tarkoittaa, että se on linkitettu/synkronoitu Projektin Resursointiin.

Tallennetaan Kustannuslaskelma, päivitetään jälleen sivu ja huomaamme, että Resursointiin on resursoitu Matti Pakariselle 80 tuntia tehtävää.


Tämän jälkeen samaisen projektin resurssille voidaan vielä kohdistaa Työajanseurannasta tehtyä työtä. Eli lisään yhden kahdeksan tuntisen työpäivän samaiselle tehtävälle, jolloin Taimer ymmärtää, että tästä resursoinnista on nyt suoritettu 8 tuntia eli 10%.


Tallenna työaikamerkintä ja kun siirryt takaisin samaisen projektin resursointiin huomaat, että Oma työ -resurssista on 10% suoritettu.

Did this answer your question?