Myyntilaskun luonti

Myyntilaskuja voidaan luoda kahdella laskutustyypillä:

 1. Laskuaineiston mukaan: Taimer noutaa syötetyn aikavälin mukaisesti asiakkaan ja projektin kaikki laskuttamattomat tunnit, maksupostit ja matkalaskut. 
 2. Uusi tyhjä lasku: Lasku luodaan tyhjältä pohjalta ilman laskutusaineiston noutoa. Laskuriveille määritellään itse selite ja summa.

1   Laskutusaineiston mukaan

 1. Laskun tyyppi: Valise Laskuaineiston mukaan.
   
 2. Aikaväliltä haettava laskuaineisto: Valitse laskutettava aikaväli
 3. Laskutettava asiakas: Valitse asiakas. Taimer tuo Laskutettava asiakas Asiakas -kohtaan kaikki asiakkaat joilla on laskutettavaa (työtunteja, maksuposteja tai matkalaskuja) valitulla aikavälillä.
 4. Projekti: Taimer tuo kaikki asiakkaan projektit, joissa on laskutettavia tunteja, maksuposteja tai matkalaskuja.  Valitse projekti/projektit listalta, jotka halutaan laskuttaa.
  Aliprojekti: Jos projektille on luotu aliprojekteja, listaantuu kaikki aliprojektit Aliprojekti -laatikkoon.
 5. Laskutusosoite: Laskutusosoite tulee projektikorttiin syötettyjen tietojen pohjalta 

Vaihe 2: Laskun tiedot

 • Projektikortin perustietoihin syötetyt tiedot tulevat automaattisesti Laskun tiedot osioon. 
 • Laskun tiedot -osion tietoja voidaan tässä vaiheessa päivittää (lisätä, poistaa ja muokata).

Vaihe 3: Laskutusosoite

 • Laskutusosoite tulee automaattisesti projektikortin perustiedoista
 • Laskutusosoitetta voidaan tässä vaiheessa vielä muokata /päivittää. 

Vaihe 4: Laskurivit

 • Tarkista, että laskurivit ovat oikein. 
 • Voit muokata / päivittää: Kuvaus -kentän tekstejä, Määrää, A´hintaa.
 • Voit lisätä laskulle otsikon painamalla Lisää otsikkorivi -nappia.
 • Voit lisätä laskulle laskurivin painamalla Lisää rivi -nappia.
 • Laskulle voidaan lisätä tuotteita, jos käytössä on tuoterekisteri.

Laskuaineisto -osio ja laskuaineiston muokkaus

 • Laskuaineisto -työkalulla nähdään mitä laskuaineistoja laskulle on tuotu.
 • Voit poistaa haluttuja laskuaineistoja (tunteja, matka- ja kululaskuja ja alihankintoja) laskulta poistamalla ruksin kyseisen laskuaineiston kohdalta ja painamalla Generoi laskurivit -nappia. 
 • Voit lisätä jälkikäteen tuntimerkintöjä jo lähetetylle myyntilaskulle, jotka ovat jääneet kohdistamatta. Lisää Laskuaineisto -otsikon alta laskuaineisoista tuntimerkintöjä tai muita kuluja ja paina sivun yläreunasta Tallenna -nappia. 

Huom! Jos olet tehnyt jo muutoksia laskuriveille (mm. lisännyt rivejä, tekstejä yms.) ja generoit laskuaineistoin uudella ryhmittelyllä, häviää kaikki lisäykset/muutokset laskuriveiltä. Ensimmäisenä tulee päättää mitä ryhmittelyä käytetään tuntimerkinnöissä ja tämän jälkeen tehdään tarvittavat muutokset ja muokkaukset laskuriveille.  

Huom!

 • Miksi matkalasku ei ilmesty laskulle? Jos laskutusväli on esimerkiksi 1.–15.3.2017 ja matkalasku on hyväksytty 20.2.2017, matkalasku ei tule laskulle.
 • Jos ohjelma noutaa 10h laskutettavaksi ja laskurivillä muutetaan tuntimääräksi 5h, laskun tallennuksen jälkeen Taimer merkitsee 10h laskutetuksi. 
 • Jos haluat poistaa laskurivin laskulta ja laskuttaa kyseisen laskurivin tiedot myöhemmin, mene Laskuaineisto -osioon ja poista ruksin kyseisen/kyseisten laskuaineiston kohdalta. Paina lopuksi Generoi laskurivit -nappia. 

2   Uusi tyhjä lasku

 1. Laskun tyyppi: Valise Uusi tyhjä lasku.
 2. Aikaväliltä haettava laskuaineisto: Valitse laskutettava aikaväli
 3. Laskutettava asiakas: Valitse asiakas. Taimer tuo Laskutettava asiakas Asiakas -kohtaan kaikki asiakkaat joilla on laskutettavaa (työtunteja, maksuposteja tai matkalaskuja) valitulla aikavälillä.
 4. Projekti: Taimer tuo kaikki asiakkaan projektit, joissa on laskutettavia tunteja, maksuposteja tai matkalaskuja.  Valitse projekti/projektit listalta, jotka halutaan laskuttaa.
  Aliprojekti: Jos projektille on luotu aliprojekteja, listaantuu kaikki aliprojektit Aliprojekti -laatikkoon.
 5. Laskutusosoite: Laskutusosoite tulee myyntilaskulle projektikorttiin syötettyjen tietojen pohjalta
 6. Laskurivit: Prosessi siis pitkälti sama, kuin tuodessa laskutusaineistosta, mutta laskurivit ja summat määritellään manuaalisesti.

Did this answer your question?