Tehtävälista -laatikko kerää kaikki tehtävät, alitehtävät ja projektimuistutukset yhteen.

KAIKKI = Kaikki tehtävät, alitehtävät ja muistutukset
TEHTÄVÄ = Kaikki omat tehtävät
ALITEHTÄVÄ = Kaikki omat alitehtävät
MUISTUTUS =
Kaikki omat muistutukset

1. Merkinnän edessä oleva värilaatikko kertoo onko tehtävä vasta tulossa vai onko se jo erääntynyt. Luku kertoo kuinka monta päivää kyseiseen tehtävään on aikaa tai kuinka monta päivää tehtävä on myöhässä (esim. -2)

Punainen: Tehtävä on erääntynyt
Keltainen: Tehtävä on merkitty suoritettavaksi viiden päivän sisällä.
Harmaa: Tehtävä on merkitty suoritettavaksi aikaisiin kuuden päivän päähän. 

2. Kellonaika kertoo, että kyseessä on alitehtävä (alitehtävä on työpäivän aikana tehtävä suorite) ja milloin kyseinen alitehtävä tulisi suorittaa. Kellonajan alapuolella oleva luku kertooa kuinka paljon alitehtävään on resursoitu aikaa. 

3. Tehtävässä luvut kertovat kuinka paljon tunteja on jo tehty kyseisellä tehtävälle ja kuinka monta tuntia kyseiselle tehtävälle on resursoitu. Huom! Yhdessä tehtävässä voi olla useampi henkilö mukana. Punainen väri kertoo, että tunteja on tehty enemmän kuin tehtävään on resursoitu tunteja. 

VINKKI: Painamalla värilaatikkoa:

  • voit merkitä tehtävän tehdyksi
  • merkitä alitehtävän tehdyksi ja merkitä työaikaa. 
  • merkitä muistutus tehdyksi 
Did this answer your question?