Resursoinnin tehtäviä voidaan pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin. Alitehtävä liittyy usein päätehtävään tai on jokin osa sitä. Pidät näin myös kirjaa mitä tullaan tekemään/ollaan tehty.

Miten alitehtävä eroaa tehtävästä

 • Alitehtävä luodaan yhden päivän sisälle ja sen kokonaistuntimäärän oltava alle 24h
 • Tehtävä on aina pidempi kuin vuorokausi ja sen kokonaistuntimäärälle ei ole rajoitteita

Alitehtävän liittäminen ja luominen tehtävälle

 • Alitehtävä voidaan liittää tehtävälle ja jakaa päiväkohtaisesti osiin
 • Alitehtävä voidaan luoda eri käyttäjille

Alitehtävä kalenterissa

 • Alitehtävä voidaan määrittää mistä/mihin esim. 10:00 - 16:00, jolloin kyseinen merkintä näkyy Taimerin Kalenteri -moduulissa
 • Klikkaamalla alitehtävää voidaan merkitä työaikaa

Alitehtävän kuittaus työajaksi

 • Klikkaa auki ja valitse työaika. Voit muokata aikaa vielä ennen tallentamista
 • Määritä työlaji
 • Klikkaa "Tee työaikakirjaus" ja merkintä muuttuu työajaksi

Tehtävälista etusivulla

 1. Värilaatikosta näet päivätasolla onko tehtävä ajoissa vai erääntynyt. Punainen väri kertoo, että määräpäivä on erääntynyt. Keltainen - määräpäivä viiden päivän sisällä. Harmaa - määräpäivä kuuden päivän päästä tai enemmän.
 2. Alitehtävä mistä/mihin ja kuinka monta tuntia resursoitu.
 3. Tehtävän tuntien kohdalla näet vasemmalta paljon kirjattu tunteja tehtävälle ja oikealta kuinka monta tuntia tehtävälle resursoitu. Punainen väri kertoo että tunnit ovat ylittäneet resursoitua. 

Did this answer your question?