Taimerin käytötöntoovaiheet

Taimerin käyttöönotto voidaan jakaa kolmeen eri  vaiheeseen. Jotta Tamerin käytöönotto olisi sujuvaa tulee kaikki kolme vaihetta käydä läpi jo koekäytön aikana.  

Vaihe 1: Asetuksien ja käyttäjien syöttäminen Taimeriin
Vaihe 2: Asiakas- ja projektitietojen tuonti
Vaihe 3: Mahdolliset lisäosat ja taloushallinto-ohjelmarajapinnat

Vaihe 1. Asetuksien ja käyttäjien syöttäminen Taimeriin

Käyttöönoton sujuvuuden kannalta on tärkeää, että Taimerin asetuksiin tutustutaan huolella. Asetusten asettaminen tulee tehdä  ennen mm. asiakas- ja projektitietojen tuontia ja virallista käyttöönottoa. Pääkäyttäjä on vastuussa siitä, että asetukset ovat kunnossa ja tiedot tuotuna Taimeriin ennen käyttöönottoa.

Taimerin asetusten määrittämisessä ei ole tiettyä oikeaa järjestystä. Käyttöönoton kannalta on kuitenkin  tärkeää, että tarvittavat tiedot syötetty ennen asiakas- ja projektietojen tuontia.  

Omat asetukset

Omat asetukset näkyvät kaikille käyttäjille riippumatta siitä minkälaiset ovat käyttöoikeudet. Käyttäjä pääsee omiin asetuksiin klikkaamalla ratas -ikonia vasemman sivun alareunassa.  Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, jokaisen käyttäjän tulee käydä tarkistamassa omat tiedot (Asetukset – Omat asetukset – Oma profiili). Omat asetuksien kautta:

Pääkäyttäjän työkalut

Pääkäyttäjän asetuksien kautta:

Käyttäjä- ja käyttäjäryhmät

Käyttäjät ja käyttäjäryhmät ovat erittäin tärkeät asetukset käyttöönoton sujuvuuden kannalta. Ennen käyttäjien luomista suositellaan luomaan käyttäjäryhmät. Käyttäjäryhmien kautta oikeuksien hallinnointi on helppoa ja nopeaa. 

  1. Luo käyttäjäryhmät. Lue ohjeet tästä >>
  2. Luo resurssiryhmät, jos yritystoiminnassa on käytössä resurssiryhmät.
  3. Luo asiakkuusryhmä, jos yritystoiminnassa on käytössä asiakkuusryhmät. Lue ohjeet tästä >>
  4. Lisää käyttäjät. Lue ohjeet tästä >>
  5. Luo oikeudet käyttäjäryhmittäin (tai käyttäjittäin) . Lue ohjeet tästä >> . Huom! Suppeat käyttöoikeudet. Lue ohjeet tästä >>

Ohjelman asetukset

Ohjelman asetukset ovat erittäin tärkeä kokonaisuus Taimerin käyttöönoton kannalta. Ohjelma asetuksissa määritellään perusteet Taimerin ominaisuuksille ja sen käytölle. 

Tilauksen hallinta ja lisäosat

Tilauksen hallinta ja lisäosat asetuksien kautta: 

  • hallinnoidaan  käyttäjämääriä ja lisäosia:  Lue ohjeet tästä >>
  • aktivoidaan Leadfeeder rajapinta, jos käytössä on Leadfeeder. Lue ohjeet tästä >>
  • aktivoidaan verkkolaskutusoperaattori Taimeriin. Maventa ja Ropo Capital laskutusoperaattorien avulla lähetetään myyntilaskut ja vastaanotetaan ostolaskut Taimerissa. Lue ohjeet tästä >>

Tuoterekisteri (maksuton lisäosa)

Taimeriin voidaan kytkeä Tuoterekisteri (beta -versio) ominaisuus. Tuoterekisteri -ominaisuudella voidaan laskuttaa tuoterekisterin tuotteita ja seurata niiden saldo tilannetta. Tuoterekisteri on maksullinen lisäosa.  Tuoterekisterin aktivointi ja hallinta ohjeisiin tästä >>  

Yrityksen perustiedot  

Yrityksen perustiedot asetuksien kautta määritellään oman yritykseen ja yrityksen toimintatapaan liittyvät asetukset: 

Tuntihinnasto

Tuntihinnastojen määrittäminen antaa tehdylle työlle arvon. Taimerissa voidaan luoda työntekijä-, ammattinimike ja työlajihinnastoja. Kyseiset hinnastot ovat oletushinnastoja ja ne luodaan Taimerin tuntihinnaston asetuksien kautta.  Lue ohjeet tästä >>

Tunnisteet ja luokittelutekijät

Yrityksen ja projektien perustietoihin voidaan syöttää tunnisteita. Tunnisteiden avulla voidaan hakea/lajitella haluttuja projekteja ja yrityksiä tunnisteperusteisesti. Tämän asetuksen kautta asetetaan myös yrityksen asiakkuusryhmät. 


Vaihe 2. Asiakas- ja projektitietojen tonti Taimeriin

Kun kaikki asetukset ovat kunnossa, voidaan asiakas- ja projektitiedot tuoda Taimeriin. Asiakastiedot tuodaan ensiksi ja tämän jälkeen projektitiedot. Lue ohjeet tarkasti ennen tietojen tuontia Taimeriin. 


Vaihe 3: Taloushallinto-ohjelmarajapinnat

Taimerissa on useaan toiminnanohjausjärjestelmään rajapinta. 


Aktivoimalla halutun taloushallinto-ohjelman Taimerissa, aktivoituu sinulle kyseisen taloushallinto-ohjelman asetukset Taimeriin: 

Tutustu myös näihin ohjeisiin: 

Did this answer your question?