• Lista/yhteenveto kaikista myyntitapahtumista halutulla aikavälillä
  • Projektin status: voti valita minkä statuksen projekteja haluat tarkistella. 
  • Projektin tila: voit tarkastella avoimia ja lukittuja projekteja.  

Did this answer your question?