• Listaus kaikista myyntitapahtumista halutulla aikavälillä
  • Projektin statusvalinnalla voi valita minkä statuksen projekteja haluat tarkistella. 
  • Projektin tilan valinnalla voit tarkastella avoimia ja lukittuja projekteja.  

Did this answer your question?