Tämä video esittelee sinulle resursoinnin yleisnäkymän toiminnot. Resursointi antaa kattavan tiedon työntekijöiden (käyttäjien) käyttöasteesta ja kuormituksesta.

1  Resursointi -sivun hakukentät: 

 • Selvitä resursseja aikavälin mukaisesti, resurssiryhmittäin, asiakkaittain jne.
 • Resurssiryhmät luodaan asetuksien kautta: Käyttäjät ja käyttäjäryhmät - Käyttäjät - Resurssiryhmät. 
 • Resurssi -sivulle voit halutessasi tuoda esille kaikki kyseisen aikavälin muistutukset ja valmiit tehtävät. 
 • Ei resursoidut tunnit ovat tunteja jotka ovat kirjattu projekteille eikä resursoiduille tehtäville.
 • Laske kalenteritunnit; Jos kalenteriin on luotu kalenterimerkintöjä, vähentää Taimer kalenterimerkinnän kyseisen päivän resursoitavista tunneista.   

2  Päivän tunnit

 • Käyttäjän asetuksiin voidaan määrittää  työpäivän tunnit eli kirjattava työaika esimerkiksi 7,5h/pvä
 • Resursoidut tehtävät lyhentävät työpäivän resursoimattomia tunteja automaattisesti. Taimer kertooa kuinka paljon päivässä on vielä vapaita tunteja resursoitavana. 
 • Tehtäviä voidaan piirtää useammalle päivällä kerrallaan ja jakaa tunnit tasan jokaiselle päivälle. 

3 Työaika

 • Vasemman puoleinen luku kertoo tehtävälle kirjatun ajan.
 • Oikean puoleinen luku kertoo tehtävälle resursoidun ajan. 

4 Loma-ajan resursointi

 • Voit resursoida Taimerilla myös tiedossa olevat lomat, joka täsmentää työntekijöiden käyttöastetta.
 • Määrittele Taimeriisi omalle yritykselle Sisäinen projekti, jonka Laskutustapa on "Poissaolo projektit".
 • Kun luot tehtävän resursointiin, määrittele se kyseiselle lomaprojektille, jolloin tiedetään, että kyseinen työntekijä on poissa käytöstä tuona aikana.

5 Tehtävien siirtäminen ja venyttäminen

 • Voit siirtää tehtävää helposti klikkaamalla tehtävää ("sinistä janaa") ja liikuttaa se haluamalle kohdalle aikajanalla. 
 • Voit pidentää tehtävää ( "sinistä janaa") klikkaamalla tehtävän oikeasta laidasta ja venyttää tehtävää halutun aikajakson verran. 

6 Käyttöaste ja kuormitus

 • Sivun alareunasta näkyy valitun aikavälin käyttöaste käyttäjittäin.
 • Luvut perustuvat: työntekijän päivän työaikaan, resursoituihin tehtäviin ja jäljellä olevaan aikaan (resursoimaton aika). 

Did this answer your question?