Taimerin budjetointityökalulla voit budjetoida tilikausittain asiakkuuksien myyntitavoitteet. Näet raporteista ja asiakaskortilta, kuinka myyntitavoitteisiin on päästy - vertailemalla lähetettyjä tarjouksia (myyntikate) sekä mikä on ollut projektien todellinen laskutus (laskutuskate)

Pystyt asettamaan budjettiseurannan kolmella tasolla jokaisen yritysasiakkaan kortille:

  1. Target eli myyntikate tavoite
  2. Commitment, mikä on saatava (johdon työkalu)
  3. Ennuste, jolla voidaan arvioida Targetin toteutumista

Taimer tarjoaa kolmen tason seurannan ja vertailun, mutta käytä tasojen määrää sen mukaisesti mikä antaa omalle toiminnallesi lisäarvoa.

Asetuksissa on kaksi kokonaisvaltaista asetusta, jotka määrittelevät Taimerin laskemaan ja ilmaisemaan raportteja halutusti.

  1. Asetukset —> Yrityksen perustiedot —> Moduulikohtaiset asetukset

Näytä valinnalla saat sarakkeet:

  • Toteutunut mk (laskutuksesta)
  • Toteutunut laskutus

Älä näytä, saat luonnollisesti em. sarakkeet piiloon.

Asetuksissa on kaksi kokonaisvaltaista asetusta, jotka määrittelevät Taimerin laskemaan ja ilmaisemaan raportteja halutusti.

2. Asetukset —> Yrityksen perustiedot —> Moduulikohtaiset asetukset —> Projektit

Tämä asetus antaa sinulle mahdollisuuden laskea katetta kahdella tapaa, joko tai valinnalla.

Oman työn omakustannehinta projektikatteessa: 

  • Laske mukaan - asetus päällä

Tämä vaikuttaa kustannuslaskelman ja Toteutuneiden kulujen työkaluihin. Nämä kummatkin sijaitsevat projektikortilla, kohdassa talousluvut.

Laskentaan mukaan otetaan huomioon oman työn osuus eli jos sinulla on kaksi kustannuslaskelma riviä ja toinen on omaa työtä ja toinen alihankintaa, on näiden yhteenlaskettu kustannus mukana katelaskennassa.

  • Älä laske mukaan - asetus päällä

Tämä antaa mahdollisuuden määritellä Taimerin laskevan ilman oman työn osuutta.

Edellisen esimerkin mukaisesti: Laskentaan ei oteta huomioon oman työn osuutta eli jos sinulla on kaksi kustannuslaskelma riviä ja toinen on omaa työtä ja toinen alihankintaa, huomioidaan katelaskennassa vain alihankkinnan ostohinta


Yrityskortti

Yrityskortilla budjetointi laatikossa hallinnoidaan yrityksen katetavoitteita.

Kuvassa on Target ja Commitment. Näitä voidaan hallinnoida ohjelman oikeuksista. Jos on tarve vain tavoitteelle, voidaan oikeuksista piilottaa Commintment ja Ennuste kuten tässä on tehty

Projektikortilla olevat kustannuslaskelma ja toteutuneet kulut ovat lähdetietoja ja vertailevia tietoja yrityskortin tavoitteille.

Kuvassa oleva kustannuslaskelma on asetettu asetuksista Ei laskevan oman työnosuutta

Raporteissa on oma osia Budjetoinnin yhteenvetoraporteille

Raportteja saadaan kahdesta näkökulmasta.

  1. Toteutuneen myyntikatteen mukaan
  2. Kustannuslaskelman mukaan

Did this answer your question?