Laskutusasteraportti kertoo työntekijöiden laskutuasteen tuntien pohjalta.
Raportilla on seuraavat tiedot:

  • tunnit (kaikki kirjatut tunnit) valitulla aikavälillä.
  • laskutettavien tuntien määrä. Projektin perustiedoissa laskutustapa tulee olla valittuna Laskutettava.
  • ei laskutettavien tuntien määrä. Projektin perustiedoissa laskutustapa tulee olla Ei laskutettava. Jos laskutustapa on Laskutettava, tulee projektin perustietoihin ilmoittaa mistä päivästä lähtien tunteja laskutetaan. Katso kuva alta: Tässä esimerkissä kaikki tunnit ennen 15.02.2017 merkitään "Ei laskutettaviksi" ja kaikki tunnit alkaen 15.02.2017  Laskutettaviksi. 
  • laskutettavien tuntien prosentuaalinen osuus.

Projektin perustietoihin syötetyn tiedon perusteella raportteja voidaan hakea seuraavilla tiedoilla: 

  • Raportointiluokka
  • Liiketoiminta-ala
  • Projektin tyyppi
  • Asiakkuusryhmä

Did this answer your question?