Pääkäyttäjällä on oikeus poistaa ja palauttaa laskuja odottavaan tilaan. Myyntilaskujen poisto ja palauttaminen odottavaan tilaan tapahuu asetuksien kautta.

Huomioi nämä ennen poistoa

  • Mikäli poistat viimeisen laskun ohjelma ymmärtää jatkaa laskujen numerointia järjestyksessä.
  •  Mikäli poistat laskulistasta laskun mikä ei ole viimeinen lasku, poistuu tämä laskunumero kokonaan (muista ilmoittaa taloushallinnolle). 
  • Poiston sijasta voit tehdä hyvityslaskun, jolloin se kumoaa alkuperäisen laskun. 
  • Poistetun laskun tunnit eivät palaudu järjestelmään laskuttamattomiksi tunneiksi.

Laskun hallinta vaiheittain

  1. Valitse Asetukset, Pääkäyttäjän työkalut ja Laskujen hallinta
  2. Myyntilaslaskun palautus odottavaan tilaan: Voit palauttaa myyntilaskun odottavaan tilaan. Huom! Maksetuista laskuista häviävät maksusuoritteet.
  3. Laskun poisto: Jos poistat muun kuin viimeisimmän tehdyn laskun, tulee kirjanpitoon ilmoittaa puuttuva laskun numero. Muista, että voit aina tehdä myös hyvityslaskun.

Did this answer your question?