Taimeriin voit luoda matkalaskuja, joita voit laskuttaa asiakkaan projektilta, kohdistaa projektikuluiksi tai ohjata työnantajan maksuun.

Hakutoiminnot: 

  • Etsi kaikista kentistä: Voit hakea matka- tai kululaskuja halutulla hakusanalla. 
  • Päivämäärä - asti: Voit hakea matka- ja kululaskuja halutulla aikavälillä. 
  • Tilan pvm. -asti: Voit hakea matka- ja kululaskun halutulla aikavälillä tila -statuksen mukaan.  
  • Matka- ja kululaskuja voidaan hakea myös kuukauden, laskutuksen tilan ja maksutavan mukaisesti. 

Luo uusi matka- tai kululasku: 

  • Uusi matkalasku: Luo uusi matkalasku
  • Uusi kululasku: Luo uusi kululasku

Toiminnot: 

Toiminnot: Toiminnot -napoin kautta, voit hyväksyä, hylätä, arkistoida ja tulostaa valitut matka- tai kululaskut. 

Matka- tai kululaskujen hakeminen / listaaminen:

  1. Valitse Matkalaskut tai Kululaskut
  2. Tarkastele laskuja tilan/statuksen mukaan. Valitse laskun tila: Kaikki, Esilaskut, Avoimet, Hyväksytyt, Hylätyt tai Arkistoidut.  
  3. Valitse halutut kentät painamalla sinistä kolmiviiva -ikonia. Valitut kentät näkyvät listauksessa. 

Did this answer your question?