Asiakkaan hinnasto luodaan yrityskortin tuntihinnaston kautta. Yrityksen tietoihin voidaan luoda uusi hinnasto tai tuoda oletushinnasto asetuksista.

  1. Lisää uusi oletushinnasto: Oletushinnasto tulee Taimerin asetuksista. Jos oletushinnastoa ei ole syötetty Taimerin asetuksiin, tulee se tehdä tässä vaiheessa. Alla ohjeet miten oletushinnasto luodaan asetuksiin. 
  2. Lisää uusi tyhjä: Voit rakentaa asiakkaalle kokonaan oman hinnaston. 

Oletushinnaston luominen Taimerin asetuksiin: 

  1. Valitse Asetukset
  2. Valitse Tunthinnasto
  3. Valitse Muokkaa 
  1. Lisää työntekijät (Nimi ja tuntihinta)
  2. Lisää ammattinimike (Ammattinimikkeen nimi ja hinta) HUOM! Ammattinimikeryhmät tulee olla luotuna asetuksiin: Käyttäjät ja käyttäjäryhmät – Käyttäjäryhmät – Ammattinimikkeet. 
  3. Lisää työlaji (Työlajin nimi ja hinta) 
  4. Tallenna muutokset

Did this answer your question?