Muista päivittää päivärahat joka uusi vuosi. Veronmaksajat.fi sivujen kautta löydät kotimaan ja ulkomaan päivärahamääreet. Määritä Taimerin asetuksiin päivärahat: Asetukset – Ohjelman asetukset – Päivärahamääreet.

Luo päivärahamääreet eri maille

  1. Valitse Lisää rivi
  2. Täytä nimikenttä
  3. Lisää koko- ja osapäivärahan määreet
  4. Tallenna muutokset  

Did this answer your question?