Käyttäjäryhmien kautta on helppo luoda ja hallinnoida käyttöoikeuksia. Käyttäjäryhmiä voidaan käyttää monipuolisesti oikeuksissa sekä resurssoinnissa. Käyttäjäryhmiä voidaan muodostaa monella eri tapaa:

 • Hallinto
 • Laskutus
 • Toimitusjohtaja
 • Esimiehet
 • Tuntikirjaajat
 • Tuotanto
 • Asentajat
 • Jne.

Käyttäjäryhmien luonti

 1. Luo käyttäjäryhmiä valitsemalla Lisää ryhmä
 2. Kirjoita ryhmän nimi
 3. Valitse ja lisää käyttäjät ryhmälle.

Taimerin oletus käyttäjäryhmät

Taimerissa on valmiita käyttäjäryhmiä, joita voidaan hyödyntää. Nämä ryhmät ovat niin sanotusti dynaamisia, jolloin näitä ryhmiä ei tarvitse luoda, vaan nämä ryhmät ovat Taimerissa valmiina.

Henkilön kuuluminen ryhmiin on kuvattu listauksessa:

 • Projektivastaava: Kaikki ne henkilöt jotka on asetettu projektikortille projektivastaavaksi. (Voidaan käyttää projektimoduulin oikeuksissa)
 • Projektitiimi: Kaikki ne henkilöt jotka on asetettu projektikortille projektitiimiin. (Voidaan käyttää projektimoduulin oikeuksissa)
 • Asiakkuusjohtaja: Kaikki ne henkilöt jotka on asetettu yritykselle asiakkuusvastaavaksi. (Voidaan käyttää yritysmoduulin oikeuksissa)
 • Asiakastiimi: Kaikki ne henkilöt jotka on asetettu yritykselle asiakastiimiin. (Voidaan käyttää yritysmoduulin oikeuksissa)
 • "Yrityksen nimi": Kaikki yrityksen käyttäjät.

Projektit

Voit luoda oikeuksia projektitiimille tai projektivastaavalle. Projektikortille asetetut henkilöt (projektivastaava ja projektitiimin jäsenet) saavat asetetut oikeudet. 

Esimerkki: Projektimoduulin lukuoikeus

Asetettu oikeus: Projektimoduulin lukuoiketeen on asetettu käyttäjäryhmä projektitiimi. Tulos:  Matti Meikäläinen lisätään projektille projektitiimin jäseneksi. Mattille  tulee automaattisesti oikeus nähdä kyseinen projektikortti. 

Yritykset

Voit luoda oikeuksia asiakkuusjohtajalle ja asiakastiimin jäsenille. Yrityskortille asetetut henkilöt (asiakkuusjohtaja ja asiakastiimin jäsenet) saavat asetetut oikeudet. 

Esimerkki: Yritysmoduulin lukuoikeus

Asetettu oikeus: Yritysmoduulin lukuoiketeen on asetettu käyttäjäryhmä asiakkuusjohtaja.
Tulos:  
Maija Mehiläinen lisätään yrityskortille asiakkuusjohtajaksi. Maijalle tulee automaattisesti oikeus nähdä kyseisen asiakkaan yrityskortti.

Did this answer your question?