Projektikortilla voidaan luoda viesti henkilölle joka tulee laskuttamaan projektin. Viesti voidaan lisätä ja muokata missä vaiheessa vain projektia. 

Viesti laskun tekijälle -osioon lisätty teksti näkyy laskuttajalla myyntilaskun tekovaiheessa. Laskun näkymään projektilistauksen alapuolella ilmestyy sininen laatikko, jossa lukee projektin nimi. Jos samalle laskulle halutaan useampi projeki ja jokaiselle projektille on oma viesti laskuttajalle, tulee jokaiselle projektille oma sininen laatikko. 

Klikkaamalla sinistä laatikkoa tulee viesti esiin. Viestiä voi tarvittaessa muokata ja lisätä kommentteja seuraavien laskueriä varten. 

HUOM! Viesti ei lähde sähköpostilla. Viestin saa näkyviin laskupohjalla.

Did this answer your question?