Saldotuntikerroin on kerroin tehdyille työtunneille. Saldotuntikerroin vaikuttaa tuntiraportteihin. Taimerissa saldotuntikerroin on aina oletuksena 1. Tämä tarkoittaa, että 7,5 työtuntia on 7,5 tuntia. Jos saldotuntikerroin on 1,5, tulee 7,5 työtuntia olemaan 11,25 tuntia.

Did this answer your question?