Projektin laskutustapa

Vain käynnissä olevia projekteja voidaan laskuttaa (ei Sisäinen, Tarjottu, Hold -vaiheessa olevia projekteja). Projektin perustiedoissa on laskutustapa, joka päivittyy projektin statuksen mukaisesti: 

  • Kun projektin status on Sisäinen, Liidi, Tarjottu tai Holdissa on projektin laskutustapa automaattisesti Ei laskutettavassa -tilassa. 
  • Projekti on Laskutettavassa -tilassa, kun projektin status muutetaan Käynnissä -tilaan. Samalla aktivoituu valikot Tunnit laskutetaan, Matkalaskut laskutetaan ja Alihankinta laskutetaan. 

Laskutustapa -valikossa on kolme vaihtoehtoa:

  1. Ei laskutettavaa: Sisäinen, Liidi, Tarjottu ja Hold projektien laskutustapa on aina Ei laskutettavaa -tilassa.  HUOM! Ei laskutettava -projektille syötetyt tiedot mm. kirjatut tunnit ja maksupostit eivät siirry myyntilaskulle. 
  2. Laskutettava: Käynnissä projektin laskutustapa on automaattisesti Laskutettava
  3. Poissaolo: Poissaolo valitaan mm. vuosiloma projektien laskutustavaksi. Projektin status on Sisäinen.

Projektin laskutustapa on laskutettava

Projektille voidaan luoda tarkemmat laskutusmääritteet, kun projektin laskutustapa on Laskutettava:

  • Tunnit laskutetaan: Projekti laskutetaan tuntien mukaan.
  • Maksupostit laskutetaan: Projekti laskutetaan sovitun hinnan mukaisesti (urakka).
  • Matkalaskut laskutetaan: Projektiin kohdistetut matka- ja kululaskut laskutetaan.
  • Kustannuslaskelmat laskutetaan: Lasku voidaan luoda suoraan kustannuslaskelmasta.
  • Alihankinta laskutetaan: Alihankinta laskutetaan.

Laskun luonti kustannuslaskelmasta

Kustannuslaskelmasta voidaan luoda lasku, jos projektille on valittu laskutustavaksi Kustannuslaskelmat laskutetaan.  Kustannuslaskelmaan aktivoituu Tee lasku -nappi, kun laskutustapa Kustannuslaskelmat laskutetaan on päällä.

Huom!  Projektin nimi ja kustannusrivit siirtyvät laskulle. Otsikko- ja seliterivit eivät siirry laskulle. 

Laskun luonti maksupostista

Maksupostista voidaan luoda lasku, jos projektille on valittu laskutustavaksi Maksupostit laskutetaan. Maksuposteihin aktivoituu Tee lasku -nappi, kun laskutustapa Maksupostit laskutetaan on päällä.

Did this answer your question?