Pääkäyttäjän asetuksista voidaan aktivoida esto työaikakirjauksille menneiden kuukausien osalta.

Siirrytään kohtaan Asetukset -> Ohjelman asetukset -> Moduulikohtaiset käyttöasetukset -> Työajanseuranta, ja aktivoidaan halutut toiminnot.

  1. Lukitse kuluvaa kuukautta vanhemmat työaikamerkinnät
  2. Estä kuluvaa kuukautta vanhempien työaikamerkintöjen lisäys
  3. Merkintöjä voidaan tehdä kuun vaihtuessa vielä kuinka monen päivän jälkeen

Did this answer your question?