Myynnin tulouttamisella asiakas voi tulouttaa myyntinsä laskutusodotteen useammalle kuukaudelle ja generoida automaattisesti laskutusaineistoa sen mukaisesti.

  1. Myynnintuloutuksen aktivointi

Asetukset --> Yrityksen perustiedot --> Moduulikohtaiset asetukset --> Projektit --> Myynnintuloutus.

Tätä kautta hallinnoidaan työkalun aktivointi.


2. Myynnintuloutuksen työkalu

Myynnintuloutus on aktivoinnin jälkeen ilmestynyt Kustannuslaskelman yhteyteen. Kustannuslaskelman loppusumma on näin jaettavissa valitun aikavälin kuukausille ja vastavuoroisesti laskutuksen ennuste.

HUOM:
Jos projekti laskutetaan maksuposteista, luo Taimer automaattisesti maksupostit Laskutusennusteen mukaisesti rivin päivämäärän kuukausille. Maksupostit on linkitetty myynnintuloutuksen riveille, joten muokkaaminen maksuposteista tai Laskutusennusteesta vaikuttavat peilikuvana.

Jos projektia ei laskuteta maksuposteilla, Taimer ei luo maksuposteja automaattisesti.

3. Raportointi

Pääperiaate myynnin ja laskutuksen luvuissa on seuraava, jos Myynnintuloutus on aktivoitu.

Myyntiluvut:

Jos Myynnintuloutus on aktivoitu, raportteihin tulee myyntiluvut Myynnintuloutuksen rivin päivämäärien ja summien kautta. Jos Myynnintuloutus ei ole aktivoitu, loppusummat tulevat kustannuslaskelman  ja projektistatuksen päivämäärän mukaan

Laskutusluvut:

Jos Myynnintuloutus on aktivoitu, ja projektin laskutus tapahtuu maksuposteilla. Tulee raporteille maksupostien summat, ja maksupostin päivämäärät kohdistaa laskutusennusteen kuukausille.

Jos projekti laskutetaan ei maksuposteilla, laskutusluvut noudetaan Myynnintuloutuksen laskutusennuste sarakkeesta.

Raporttilistaus, mihin Myynnintuloutus vaikuttaa

  1. Etusivun laskutus- ja myyntilaatikko
  2. Raportit --> Laskutusraportit --> Maksuposti yhteenveto
  3. Myyntiraportit --> Myyntiraportti Did this answer your question?