Jos käyttäjän/käyttäjien saldotunteja halutaan muuttaa alkamaan päivästä tietyllä saldomääreellä antaa Taimer tähän toimintamallin.

  1. Ota käyttäjän tuntisaldo ylös
  2. Muuta käyttäjän saldolaskenta päivää - käyttäjän asetuksista
  3. Katso mitä Taimer näyttää saldoksi henkilölle asetetun saldonlaskemispäivän mukaan.
  4. Mene asetukset -->  Pääkäyttäjän työkalut --> Työtuntien saldohallinta
  5. Jos henkilön saldo aloituspäivänä on -7,5h ja hänen saldonsa oli 25h (Plus tuntia). Työtuntien saldohallintaan laitetaan -32,5h --> Henkilön saldo näyttää valittuna päivänä 25H

Laskentakaava:
-7,5*-1 = 7,5h
7,5+25=32,5h

Miksi miinusmerkki työkaluun? Saldotuntien hallinta on pääsääntöisesti tarkoitettu vähentämään saldoja. Tämä tilanne on kun henkilölle maksetaan palkkana saldoja. Käänteisesti voimme hyödyntää laskentaa miinusmerkkisellä luvulla, joka nostaa saldoa.

Did this answer your question?